תשורות לאבישור
Language: iw
Pages: 587
Authors: מיכאל הלצר
Categories: Bible
Type: BOOK - Published: 2004 - Publisher:
Books about תשורות לאבישור
תשורות לאבישור
Language: iw
Pages: 587
Authors: מיכאל הלצר
Categories: Bible
Type: BOOK - Published: 2004 - Publisher:
Books about תשורות לאבישור
תרביץ
Language: iw
Pages:
Authors: מיכאל הלצר
Categories: Hebrew language
Type: BOOK - Published: 2007 - Publisher:
Books about תרביץ
Masʼat Aharon
Language: iw
Pages: 711
Authors: חיים א כהן, משה בר-אשר, אהרן דותן
Categories: Festschriften
Type: BOOK - Published: 2009 - Publisher:
Books about Masʼat Aharon
שערי לשון
Language: iw
Pages:
Authors: חיים א כהן, משה בר-אשר, אהרן דותן
Categories: Aramaic language
Type: BOOK - Published: 2007 - Publisher:
Books about שערי לשון
העברית ואחיותיה
Language: iw
Pages:
Authors: חיים א כהן, משה בר-אשר, אהרן דותן
Categories: Hebrew language
Type: BOOK - Published: 2001 - Publisher:
Books about העברית ואחיותיה
מטוב יוסף
Language: iw
Pages:
Authors: חיים א כהן, משה בר-אשר, אהרן דותן
Categories: Bible
Type: BOOK - Published: 2011 - Publisher:
Books about מטוב יוסף
מחקרים בלשון חכמים
Language: iw
Pages:
Authors: משה בר-אשר
Categories: Hebrew language, Talmudic
Type: BOOK - Published: 2009 - Publisher:
Books about מחקרים בלשון חכמים
צפנת פענח
Language: iw
Pages: 590
Authors: משה בר-אשר
Categories: Hebrew language
Type: BOOK - Published: 2009 - Publisher:
Books about צפנת פענח
‏עיוני מקרא ופרשנות /‏
Language: iw
Pages: 544
Authors: משה בר-אשר
Categories: Bible
Type: BOOK - Published: 1980 - Publisher:
Presented to Moshe Garsiel.