พระธรรมเทศนาสอนประชาชน ในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ พระราชสุตกวี (แสงทอง อริยเมธี) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม เป็นพระราชาคณะชั้นเทพที่ พระเทพปริยัติเวที
Language: th
Pages:
Authors:
Categories:
Type: BOOK - Published: 1464 - Publisher:
Books about พระธรรมเทศนาสอนประชาชน ในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ พระราชสุตกวี (แสงทอง อริยเมธี) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม เป็นพระราชาคณะชั้นเทพที่ พระเทพปริยัติเวที
Suat mon plae
Language: th
Pages:
Authors:
Categories:
Type: BOOK - Published: 1985 - Publisher:
Books about Suat mon plae
วัดคุ้งตะเภา
Language: th
Pages:
Authors:
Categories:
Type: BOOK - Published: 1467 - Publisher: Tevaprapas Makklay
Books about วัดคุ้งตะเภา
การเมืองและสังคมในศิลปสถาปัตยกรรม สยามสมัย ไทยประยุกต์ ชาตินิยม (พ.2)
Language: th
Pages: 520
Authors: ชาตรี ประกิตนนทการ
Categories:
Type: BOOK - Published: - Publisher: Matichon Public Company Limited
ว่าด้วยศิลปสถาปัตยกรรมสยามสมัยต้นกรุงเทพฯ ทั้งสยามเก่าและสยามใหม่ มีจารีตทางศาสนาการเมืองของราชาธิราช เมื่อล่วงเข้าสู่ Modernization ความทันสมัยอย่างสมบูรณาญาสิทธิราชย์ เนื้อหาสถาปัตย์เปลี่ยนเป็นไทยประยุกต์ แล้วสืบเนื่องถึงปลุกยกชาตินิยมด้วยอุดมการณ์เศรษฐกิจการเมืองอย่างประชาธิปไตยที่ยังทรงพลังในสังคม
Phrarātchakaranīyakit
Language: th
Pages:
Authors: ชาตรี ประกิตนนทการ
Categories: Princes
Type: BOOK - Published: 1989 - Publisher:
Activities of Bhumibol Adulyadej, King of Thailand, b. 1927 and Sirikit, Quenn, consort of Bhumibol Adulyadej, King of Thailand, b. 1932 and members of royal family.
Thamnīap samanasak
Language: th
Pages: 756
Authors: ชาตรี ประกิตนนทการ
Categories: Buddhist monasteries
Type: BOOK - Published: 1989 - Publisher:
Books about Thamnīap samanasak
Prawat Wat Suthatthēpwarārām
Language: th
Pages: 288
Authors: ชาตรี ประกิตนนทการ
Categories: Buddhist monasteries
Type: BOOK - Published: 1973 - Publisher:
Books about Prawat Wat Suthatthēpwarārām
งานช่าง สมัยพระนั่งเกล้าฯ
Language: th
Pages: 336
Authors: ศักดิ์ชัย สายสิงห์
Categories: Buddhist monasteries
Type: BOOK - Published: - Publisher: Matichon Public Company Limited
ศึกษางานศิลปกรรมในสมัยรัชกาลที่ 3 ยุคสมัยที่มีการสร้างและบูรณปฏิสังขรณ์วัดอารามมากที่สุดในสมัยรัตนโกสินทร์ ด้วยพระราชศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาในองค์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นสำคัญ สมดังพระราชศรัทธาประการหนึ่งที่มักกล่าวกันเสมอมาว่า ต้องการสร้างวัดวาอารามให้เหมือนเมื่อครั้งบ้านเมืองยังดี คือในสมัยอยุธยา
2475 ราษฎรพลิกแผ่นดิน
Language: th
Pages: 440
Authors: นริศ จรัสจรรยาวงศ์
Categories: Fiction
Type: BOOK - Published: - Publisher: Matichon Public Company Limited
นำเสนอคณะราษฎรในมิติที่มีชีวิตชีวา ให้หลักฐานจากอนุสรณ์งานศพ บันทึกร่วมสมัยเป็นผู้เล่าเรื่อง พาผู้อ่านย้อนกลับไปร่วมเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ ตั้งแต่การก่อตั้งรวบรวมสมัครพรรคพวกของคณะราษฎร การวางแผนและยึดอำนาจ ตราบจนกระทั่งอวสานคณะราษฎร และเจาะลึกเหตุการณ์ต่างๆ ให้ได้เห็นเกร็ดเล็กมุมน้อยของคณะราษฎรที่ละเอียดยิ่งขึ้น อาทิ เหตุการณ์หลวงศุภชลาศัยสั่งเรือหลวงสุโขทัยเตรียมยิงถล่มวังไกลกังวล, กลุ่มมุสลิมีนที่ร่วมก่อการ เป็นต้น
Čhotmāihēt ngān phrabō̜rommasop Somdet Phra Sīnakharinthrā Bō̜rommarātchachonnanī
Language: th
Pages: 743
Authors: นริศ จรัสจรรยาวงศ์
Categories: Funeral rites and ceremonies, Buddhist
Type: BOOK - Published: 1998 - Publisher:
Books about Čhotmāihēt ngān phrabō̜rommasop Somdet Phra Sīnakharinthrā Bō̜rommarātchachonnanī