สู่ศตวรรษใหม่ไทยทันโลก
Language: th
Pages: 188
Authors: วีรพงษ์ รามางกูร
Categories:
Type: BOOK - Published: - Publisher: Matichon Public Company Limited
ทันกระแสโลก รู้ลึกปัญหาในไทย วิเคราะห์เรื่องสำคัญมากมาย เช่น โครงการรับจำนำสินค้าเกษตร, หนี้สาธารณะ, เงินเฟ้อกับนโยบายการเงิน, วิกฤตเศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกาและยุโรป, การขาดดุลการค้าของญี่ปุ่น, วิธีแก้ปัญหาอุทกภัยปี 2554, อำนาจตุลาการของไทย ฯลฯ
การเมืองไทย วัยฮอร์โมน
Language: th
Pages: 160
Authors: วีรพงษ์ รามางกูร
Categories: Thailand
Type: BOOK - Published: 2014 - Publisher: Matichon Public Company Limited
เปิดมุมคิดวิเคราะห์ความขัดแย้งทางการเมืองในรอบทศวรรษ เช่น การปฏิรูปการเมือง การพิจารณาคดีของศาล การบริหารจัดการม็อบ การเติบโตทางความคิดเรื่องการเมืองของคนไทย ฯลฯ จะมีหนทางสู่สังคมประชาธิปไตยได้อย่างไร
คลื่นลูกที่ 5 - ปราชญ์สังคม
Language: th
Pages: 251
Authors: Krīangsak Čharœ̄nwongsak
Categories: Social problems
Type: BOOK - Published: 2000 - Publisher:
Books about คลื่นลูกที่ 5 - ปราชญ์สังคม
เด็กไทยใครว่าโง่
Language: th
Pages: 125
Authors: Thaksin Chinnawat
Categories: Child development
Type: BOOK - Published: 2005 - Publisher:
The learning process and education reforms in Thailand by Thaksin Shinawatra, the Prime Minister of Thailand and other educational experts.
เปิดโลกความคิด ศึกษิตแห่งศตวรรษที่ 21
Language: th
Pages: 222
Authors: Krīangsak Čharœ̄nwongsak
Categories: Education
Type: BOOK - Published: 1996 - Publisher: Borisat Sakset Midia
Views on educational pattern of Thailand in 21st century, thoughts for reformation.
Khwāmkhit thāng kānmư̄ang læ sangkhom Thai
Language: th
Pages: 380
Authors: Sombat Čhanthrawong
Categories: Political science
Type: BOOK - Published: 1980 - Publisher:
Books about Khwāmkhit thāng kānmư̄ang læ sangkhom Thai
สกุลไทย
Language: th
Pages:
Authors: Sombat Čhanthrawong
Categories: Women's periodicals, Thai
Type: BOOK - Published: 2007-08 - Publisher:
Books about สกุลไทย
การเมือง การบริหาร และการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทยต้นศตวรรษหน้า
Language: th
Pages: 309
Authors: Sathāban Phra Pokklao. Kānprachum wichākān
Categories: Political participation
Type: BOOK - Published: 2001 - Publisher:
Proceedings of congress on political structure, public administration, and social change in Thailand.
๖๐ ปี กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์
Language: th
Pages: 158
Authors: Sathāban Phra Pokklao. Kānprachum wichākān
Categories: Thailand
Type: BOOK - Published: 2002 - Publisher:
Books about ๖๐ ปี กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์
ศิลปศาสตร์พินิจ
Language: th
Pages: 186
Authors: Sathāban Phra Pokklao. Kānprachum wichākān
Categories: Education, Humanistic
Type: BOOK - Published: 1994 - Publisher:
Books about ศิลปศาสตร์พินิจ