3 Tuketici Hukuku Kongresi Makale Bildiri Ve Ses Cozumleri


3 Tuketici Hukuku Kongresi Makale Bildiri Ve Ses Cozumleri
Author: Fehim Üçışık
Publisher: Aristo YAYINEVİ
ISBN:
Size: 62.22 MB
Format: PDF, Kindle
View: 109
Get Books

3 T Ketici Hukuku Kongresi Makale B Ldiri Ve Ses Z Mleri

3 Tuketici Hukuku Kongresi Makale Bildiri Ve Ses Cozumleri by Fehim Üçışık, 3 T Ketici Hukuku Kongresi Makale B Ldiri Ve Ses Z Mleri Books available in PDF, EPUB, Mobi Format. Download 3 T Ketici Hukuku Kongresi Makale B Ldiri Ve Ses Z Mleri books, 3. Tüketici Hukuku Sempozyumunda katılımcı sayısının, 837 gerçek kişi ve 71 tüzel kişiye ulaşması, tüketici hukukuna olan ilginin her geçen gün arttığını açıkça göstermektedir. Yapılan işlere verdiğiniz değer ve gösterdiğiniz ilgi ile Enstitü üyelerini bu hususta teşvik ettiğiniz için sizlere müteşekkiriz. Yine bu sempozyumda da konular "sektörel bazda" ele alınmıştır. İlk defa Enstitü tarafından yapılan bu sektörel tasnif herkesçe sevilmiş ve ilgi görmüştür. Diğer proje ve faaliyetlerimizi de bu sebeplerle sektörel bazda yapmayı daha faydalı ve doğru bir yöntem olarak görüyoruz. Sempozyumda tüketici hukukunun teorisi ve pratiği eşit ağırlıkta işlenmeye çalışılmıştır. Bankacılık, Borsa ve Sermaye Piyasası, Gıda, Enerji, E-Ticaret, Telekomünikasyon, Reklam, Otomotiv, İnşaat ile Tıp ve İlaç Sektörlerinde Tüketici Hukuku ve Uygulamaları, Tüketici Hukuku'nda Yargılama ve Usul Hukuku Kuralları, Rekabet Hukuku'nda Tüketicinin Korunması ve Uluslararası Tüketici Hukuku konulan sempozyumda işlenen konulardır. Konu Başlıkları BankacılıkBorsa ve Sermaye PiyasasıGıdaEnerjiE–TicaretTelekomünikasyonReklamOtomotivİnşaatTıp ve İlaç Sektörlerinde Tüketici Hukuku ve Uygulamaları Tüketici Hukuku'nda Yargılama ve Usul Hukuku KurallarıRekabet Hukuku'nda Tüketicinin KorunmasıUluslararası Tüketici Hukuku