Antik Yunanistan PDF Books

Download Antik Yunanistan PDF books. Access full book title Antik Yunanistan by Kaynak: Wikipedia, the book also available in format PDF, EPUB, and Mobi Format, to read online books or download Antik Yunanistan full books, Click Get Books for free access, and save it on your Kindle device, PC, phones or tablets.

Antik Yunanistan

Antik Yunanistan
Author: Kaynak: Wikipedia
Publisher: Books LLC, Wiki Series
ISBN: 9781232919896
Size: 17.11 MB
Format: PDF, ePub
View: 7360
Get Books

Kaynak: Wikipedia. Sayfalar: 95. B l mler: Anadolu'nun tarihi b lgeleri, Antik Atina, Antik Girit, Antik Korint, Antik Makedonya, Antik Yunan kentleri, Antik Yunan k lt r, Antik Yunan mlek ili?i, Antik Yunanistan'da bilim, Antik Yunanistan'da demokrasi, Antik Yunanistan'da ekonomi, Antik Yunanistan'da hukuk, Antik Yunanistan'da teknoloji, Antik Yunanistan'da toplum, Antik Yunanistan-Roma ili?kileri, Antik Yunanistan taslaklar?, Antik Yunanistanl? ki?iler, Hellenistik uygarl, K?br's (Roma eyaleti), Yunan kolonileri, Yunan mitolojisi, Antik Yunan ki?ileri listesi, Atina Demokrasisi, Bacchanalia, Salamis, Merv, Pelasglar, Artemis Tap?na, Antikythera d zene?i, Polis, Yunan tanr?lar?n?n soya?ac?, Pitsunda, Arzava, Myra, Sappho, Giges, Hermes Trismegistus, Priene, Hermetika, Atina Uygarl, Oniki Olimposlu, Homeros, Demeter, Konstantinos Kavafis, Marcus Porcius Cato, Filibe, Knidos, ?sos Sava, Ulcinj, Taormina, Hekabe, Theseus'un gemisi, Ulusal Arkeoloji M zesi, Truva at?, Alt?n Post, Diodorus, Theophrastus, Akropolis M zesi, Bellerophontes, Lebedos, Alexander Helios, Gaugamela Sava, ?skenderiyeli Hypatia, Chersonesos Taurica, II. Filip, Abdera, Trakya, Asenovgrad, Korupedyon Muharebesi, Dorlar, Arakne, Paris'in yarg?s?, Akalar, Hoplit, Byzas, Sokratik y ntem, Ambrosia, Salamis Deniz Muharebesi, Kalypso, Epimenides paradoksu, Tmutarakan, Byblis, Marcus Terentius Varro, Knossos, Epir, Mira Krall, Ksantos, Siyah fig r tekni?i, Klaros, Polybius, Deukalion, Olimpiya, Yunanistan, Poseidonius, Erinyeler, Megalopolis, Oltos, Lykeion, Venus de Milo, Solon Anayasas?, Sisyphos, Scylla, Palladion, Argos, Aias, Aristippos, Epiruslu Pirus, Likurgus, Butrint, Erasistratos, Klerukya, Akhilleus Tatios, Atina'l? Athenagoras, Hypermestra, Nekromanteion, Achaea, Hermione, ?apetos, Yunan deniz tanr?lar?, Orakl, Euryale, Boeotia, ?da Da, Potidea, Callias Bar, Kor?ula, Amfipolis, Tanagra heykelcikleri, ark?felek, Aegis, Pnyx, Arakhne, R zgarl? Mimas, Atina'n?n Alt?n ...
Antik Yunanistan
Language: tr
Pages: 96
Authors: Kaynak: Wikipedia
Categories:
Type: BOOK - Published: 2011-08 - Publisher: Books LLC, Wiki Series
Kaynak: Wikipedia. Sayfalar: 95. B l mler: Anadolu'nun tarihi b lgeleri, Antik Atina, Antik Girit, Antik Korint, Antik Makedonya, Antik Yunan kentleri, Antik Yunan k lt r, Antik Yunan mlek ili?i, Antik Yunanistan'da bilim, Antik Yunanistan'da demokrasi, Antik Yunanistan'da ekonomi, Antik Yunanistan'da hukuk, Antik Yunanistan'da teknoloji, Antik Yunanistan'da toplum, Antik Yunanistan-Roma ili?kileri, Antik Yunanistan taslaklar?, Antik Yunanistanl? ki?iler, Hellenistik uygarl, K?br's (Roma eyaleti), Yunan kolonileri, Yunan mitolojisi, Antik Yunan ki?ileri listesi, Atina Demokrasisi, Bacchanalia, Salamis, Merv, Pelasglar, Artemis Tap?na, Antikythera d zene?i, Polis, Yunan tanr?lar?n?n soya?ac?, Pitsunda, Arzava, Myra, Sappho, Giges, Hermes Trismegistus, Priene, Hermetika, Atina Uygarl, Oniki Olimposlu, Homeros, Demeter, Konstantinos Kavafis, Marcus Porcius Cato, Filibe, Knidos, ?sos Sava, Ulcinj, Taormina, Hekabe, Theseus'un gemisi, Ulusal Arkeoloji M zesi, Truva at?, Alt?n Post, Diodorus, Theophrastus, Akropolis M zesi, Bellerophontes, Lebedos, Alexander Helios, Gaugamela Sava, ?skenderiyeli Hypatia, Chersonesos Taurica, II. Filip, Abdera, Trakya, Asenovgrad, Korupedyon Muharebesi, Dorlar, Arakne, Paris'in yarg?s?, Akalar, Hoplit, Byzas, Sokratik y ntem, Ambrosia, Salamis Deniz Muharebesi, Kalypso, Epimenides paradoksu, Tmutarakan, Byblis, Marcus Terentius Varro, Knossos, Epir, Mira Krall, Ksantos, Siyah fig r tekni?i, Klaros, Polybius, Deukalion, Olimpiya, Yunanistan, Poseidonius, Erinyeler, Megalopolis, Oltos, Lykeion, Venus de Milo, Solon Anayasas?, Sisyphos, Scylla, Palladion, Argos, Aias, Aristippos, Epiruslu Pirus, Likurgus,
Antik Yunanistan Taslaklari
Language: tr
Pages: 106
Authors: Kaynak: Wikipedia
Categories:
Type: BOOK - Published: 2011-08 - Publisher: Books LLC, Wiki Series
Kaynak: Wikipedia. Sayfalar: 104. B l mler: Antik Yunanistanl ki iler taslaklar, Yunan mitolojisi taslaklar, Plutarkhos, Hera, Lethe, Artemis, Ksenofanes, Herodot, Aeschines, klid, Zeus, Sappho, Peisistratos, Kirke, Minotor, Hephaistos, Strabon, Hermes, ason, Persephone, Perseus, Penthesilea', Feniks, Aeneas, Tukididis, Kratos, Tantalos, Truva at, Alt n Post, Tartarus, Daidalus, Diodorus, Theophrastus, Akrisios, Dionysos, Hestia, Atlas, Hektor, Evridiki, Lebedos, Gaugamela Sava, skenderiyeli Hypatia, II. Filip, Abdera, Trakya, Thetis, Pegasus, Dorlar, Kassandra, Centaur, Ksenofon, Akalar, Hoplit, Antigone, Kyreneia Geyi i, Uran s, Ambrosia, Salamis Deniz Muharebesi, Penelope, Selene, Knossos, Epir, Paris, Okeanos, Hypnos, Alkmene, lker, Kiklop, Aineias, Khaos, Gen Miltiades, Chiron, Polybius, Hekatonkheir, Deukalion, Olimpiya, Yunanistan, Augeas, Okeanidler, Poseidonius, Themistokles, Acheron, Nemf, Oltos, Metis, Kleisthenes, Lykeion, Venus de Milo, Harmonia, Tifon, Simonides, Pausanias, Ganimedes, Eros, Sextus Emprikus, Alcibiades, Meleagros, Hrisaor, Andromahi, Aias, Erikhthonios, ksion, Stiks, Minos, Europa, Thanatos, Midia, Aristippos, Hygieia, Mnemosyne, Epiruslu Pirus, Likurgus, Lamia, Erasistratos, Oknos, Tethys, Triton, Terpsikhore, Titanlar Sava, Porphyrios, Elektra, Kleio, Parthenope, Atina'l Athenagoras, Hypermestra, Kriyus, Nemesis, Kalliope, Nekromanteion, Eos, Achaea, Hermione, apetos, Phyrrhon, Sinope, Tike, Aegina, Manes, Harpia, Troilos, Boeotia, Sarpedon, Straton, Pindar, Naiad, Melpomene, Pontus, Cassius Maximus Tyrius, karus, Samoslu Melissus, Erebus, Polymnia, Urania, Thespis, Pandora, Panteon, Potidea, Aiolos, Tanagra heykelcikleri, Endymion, Epimenides, Aegis, Fidias, Python, Thaleia,
Antik Yunanistan'da Felsefe
Language: tr
Pages: 42
Authors: Kaynak: Wikipedia
Categories:
Type: BOOK - Published: 2011-08 - Publisher: Books LLC, Wiki Series
Kaynak: Wikipedia. Sayfalar: 41. B l mler: Antik Yunan filozoflar?, Aristoteles, Eflatun, Pisagorculuk, Platonizm, Sokrates, Stoac?l?k, Miletli Aspasia, Plutarkhos, Sokrates'in Savunmas?, Empedokles, Anaksimandros, Anaksagoras, Ksenofanes, Epik r, Plotinus, Epiktetos, Parmenides, Euthyphron, Strabon, ?kincil oyuncu, Antisthenes, K?br?sl? Zenon, Theophrastus, Devlet, Eleal? Zenon, ?skenderiyeli Hypatia, ?skenderiyeli Theon, Symposion, Lysis, Pentagram, Sokratik y ntem, Aenesidemos, Timon, Tyanal? Apollon, Poseidonius, Lykeion, Sextus Emprikus, Apeiron, Kriton, Aristippos, Mantineal? Diotima, K relerin m zi?i, Porphyrios, Poetika, Atina'l? Athenagoras, Phyrrhon, Straton, Cassius Maximus Tyrius, Samoslu Melissus, Gnothi seauton, Aristoxenus, Ammonius Sakkas, Epimenides, Panaetius, Arkesilaos, Rodoslu Andronikos, Hrisippos, Stilpon, Proklos, Glaukon, Pergrinos Proteus, Laertios Diogenes. Al?nt?: Aspasia ya da Miletli Aspasia (yak. M 470-yak. M 400, Yunanca: ) Atinal? devlet adam? Perikles'le olan ili?kisiyle nlenmi? olan Miletli bir kad?nd?r. Ya?am? hakk?nda ok az bilgi bulunmaktad?r. Eri?kin d neminin b y k k?sm?n? Atina'da ge iren Aspasia, Perikles'i ve Atina siyasetini etkilemi? olabilir. Platon, Aristophanes, Xenophon ile birlikte d nemin di?er yazarlar?n?n eserlerinde ad?ndan s z edilmi?tir. Antik yazarlar Aspasia'n?n ayn? zamanda bir genelev i?letti?ini ve fahi?e oldu?unu da yazar. Ancak bu bilgilerin, Perikles'i k k d rmeye al an komik yazarlar taraf?ndan ileri s r ld n s yleyen g n m z bilimadamlar? taraf?ndan tart mal? bir
English / Turkish Dictionary
Language: en
Pages: 2500
Authors: Joseph D. Lesser
Categories: Foreign Language Study
Type: BOOK - Published: 2019-08-13 - Publisher: Joseph D. Lesser
This practical dictionary of the Turkish language contains over 24,000 entries in a concise, easy-to-use format. The direction of the translation is from English to Turkish. It offers a broad vocabulary from all areas as well as numerous idioms for holidays or for use as a classic reference work.
ANTİK KENTLER
Language: tr
Pages: 688
Authors: Emre Sarı
Categories: Social Science
Type: BOOK - Published: 2016-05-20 - Publisher: noktaekitap
“Uygarlıklar beşiği Anadolu sinesinde barındırdığı kültür mirası ile dünya insanlığına ev sahipliği yapmaktadır… Anadolu'nun Asya ile Avrupa arasındaki köprü konumu bu tarihsel zenginliğin ana etkenlerindendir. Bu coğrafyada görülen şaşılası eskilikte ve farklılıkta tarihi yerleri başka bir coğrafyada görmek pek de mümkün değildir. Anadolu MÖ 9600 yılına tarihlenen, dünyada keşfedilmiş en eski yapıyı Göbekli Tepe'de, Hattilere ve Hititlere ait MÖ 2000'lerden kalma antik kentleri Orta Anadolu'da, ilkçağın ünlü antik kentlerini de Ege sahillerinde barındırır. Antik kentleri gezerken, bu coğrafya halklarının atası olarak bilinen Luvi-Pelasglardan tutun da Hititlere, Makedonyalılara, Roma döneminden Doğu Roma (Bizans) dönemine, Selçuklulardan Osmanlı dönemine kadar tarihin izlerini peş peşe sürmek mümkündür. Arkeolog Emre Sarı, 4 yıl boyunca tek tek yerinde inceleyip ortaya çıkardığı envanterden yararlanarak hazırladığı kitapta 168 antik kent tanıtılıyor. Tarihi kaynakların da desteğiyle ortaya çıkan kısa, öz ama doyurucu metinler özgün ve fotoğraflar eşliğinde sunuluyor. Antik kentlerin pazaryeri, çeşme, tiyatro, hamam gibi kent çekirdeğini oluşturan önemli yapılarının yanı sıra önemli tarihi kişiliklerine, sosyal, kültürel, ekonomik, siyasi vb. temel özelliklerine değiniliyor.
Antik Yunan Dünyasında Sınıf Mücadelesi
Language: tr
Pages: 880
Authors: Geoffrey Ernest Maurice De Ste. Croix
Categories: Greece
Type: BOOK - Published: 2016-11-15 - Publisher: YORDAM KİTAP
Marksist İlkçağ tarihçisi Ste. Croix, bu anıtsal kitapta, Antik Yunan-Roma dünyasının Arkaik Çağ'dan Arap fetihlerine kadar olan yaklaşık 1000 yıllık tarihini sınıf mücadelelerine odaklanarak inceliyor. Ste. Croix, kendisine Isaac Deutscher Ödülü'nü de kazandıran kitabının ilk kısmında Marksist tarih çözümlemesinin temel kategorileri olan sınıf, sömürü ve sınıf mücadelesi üzerinde durarak Marksizmin İlkçağ tarihi açısından anlamını tartışıyor. Ardından Antik Yunan ve Roma toplumlarındaki temel sınıf kategorilerini inceleyerek mülk sahibi sınıfla, köleler, köylüler ve ücretli emekçiler arasındaki sömürü ilişkilerinin ve bu ilişklierdeki dönüşümün canlı bir resmeni çiziyor. Kitabın ikinci kısmıysa, Marksist tarih yönteminin farklı düzlemlerdeki sınıf mücadelesini nasıl açıklayabileceği üzerine zengin ve parlak bir denemeden oluşuyor. Yunan ve Roma toplumlarında sınıf mücadelesinin siyasi ve ideolojik düzlemlerde geçirdiği 1600 yıllık evrimi, epigrefik, edebî ve arkeolojik kanıtlara dayanarak tartışan kitap, antik dünyanın gerileme ve çöküşüne dair alternatif bir açıklama ile sona eriyor. Marksizmin, sadece içinde geliştiği kapitalist toplumun hareket yasalarını ortaya çıkarabilecek bir kuramsal ve kavramsal çerçeve sunmakla kalmadığını, insanlım tarihinin uzun ve çok tartışmalı bir döneminin anlaşılmasını da sağladığını somut bir biçimde gösteren Ste. Croix'nın çalışması yalnızca İlkçağ tarihiyle ilgilenenler için değil, insanlık tarihinin daha genel sorularına cevap arayanlar için de vazgeçilmez bir eser. "İlkçağ tarihi üzerine… en heyecan verici, kışkırtıcı ve meydan okuyan
Antik Yunan Uygarlığı-1
Language: tr
Pages: 248
Authors: André Bonnard
Categories: History
Type: BOOK - Published: 2014-04-11 - Publisher: Evrensel Basım Yayın
Andre Bonnard (1888-1961) Varlıklı bir ailenin çoçugu olarak isviçrenin Lozan kentinde doğdu. Babası, üniversitede Eski Fransızca profesörü idi. Liseyi Lozanda okuyan Bonnard, Lozanda başladığı üniversite eğitimini Paristeki Sorbon Üniversitesinde tamamladı. Ksenofona adadığı doktora tezini 1910-U yılları arasında Mulhouse kentinde hazırladı (bu tez biryangında yok olduğu için bugüne ulaşmamıştır). 1928 yılından itibaren Lozan Üniversitesinde Yunan Dili ve Edebiyatı profesörlüğü yaptı. Çoğu Eski Yunan uygarlığı üzerine olmak üzere onlarca esere imza atan Bonnard 1949 yılında isviçre Barış Hareketi başkanlığına, 1950 yılında işe Dünya Barış Konseyi üyeliğine seçildi. Komünist Parti üyesi olmadığı halde komünist komplo suçlamasıyla İsviçre Federal Mahkemesi tarafından yargılandı. 1954 yılında Lenin Barış Nişanı ödülünü aldı. Yazarın Sovyet Edebiyatı Üzerine ve İnsan ve Tragedya adlı eserleri de yayınevimizce basılmıştır.
Greko-Romen Düny
Language: tr
Pages: 40
Authors: Kaynak: Wikipedia
Categories: History
Type: BOOK - Published: 2011-08 - Publisher: Books LLC, Wiki Series
Kaynak: Wikipedia. Sayfalar: 39. B l mler: Antik Roma, Antik Yunanistan, Antik Yunanistan-Roma ili?kileri, Halk Latincesi, Josephus, B y k Roma Yang?n?, Nova Roma, Principatus, Res Gestae Divi Augusti, ?chthys, Fasces, II. Dikran, Marcus Porcius Cato, Forma Urbis, Marcus Terentius Varro, Castra Praetoria, Lupercalia, Poseidonius, Lykeion, Incitatus, Palladion, Grekoromen, Lucius Appuleius Saturninus, Flamen Dialis, Greko-Romen, Gaius Marius, Auxilia palatina, Alba Longa, Demar?i, Tauris, Samnitler, Comitatenses, ?mparatorluk-Roma'n?n Y kseli?i ve k . Al?nt?: Antik Roma, M 9. y zy?lda ?talya Yar?madas?'nda kurulan Roma ?ehir devletinden do?arak t m Akdeniz'i evreleyen muazzam bir imparatorluk haline gelen medeniyetin ad?d?r. Yakla k 12. y zy?l boyunca varl n? s rd rm olan Roma uygarl bir monar?iden oligar?i ve cumhuriyetin bile?imi bir demokrasiye ve daha sonra da otokratik bir imparatorlu?a d n m t r. Fetih ve asimilasyon yollar?yla Bat? Avrupa ve Akdeniz'i evreleyen b lgede egemen olan Roma ?mparatorlu?u, i istikrars?zl?klar?n ve zellikle de g ebe topluluklar?n ak?nlar?yla y?pranmaya ba?lam t?r. Bu etkiler sonucunda Hispanya, Galya ve ?talya'y? i ine alan bat? imparatorlu?u 5. y zy?lda ba ms?z krall?klara b l nd . ?mparatorlu?un bat? kesiminin da lmas?, tarih iler taraf?ndan Antik a?lar'?n sonu, Orta a?'?n, ayn? zamanda Karanl?k a?'?n da ba?lang tarihi olarak
Fransız gezginlerin gözüyle Türkler ve Yunanlılar
Language: tr
Pages: 288
Authors: Arzu Etensel İldem
Categories: French
Type: BOOK - Published: 2000 - Publisher:
Turks and Greeks; foreign public opinion; French; history.
Kitap-lık
Language: tr
Pages:
Authors: Arzu Etensel İldem
Categories: Books
Type: BOOK - Published: 2004 - Publisher:
Books about Kitap-lık