Etika A Komunikace V Medicine PDF Books

Download Etika A Komunikace V Medicine PDF books. Access full book title Etika A Komunikace V Medic N by Ptáček Radek, the book also available in format PDF, EPUB, and Mobi Format, to read online books or download Etika A Komunikace V Medicine full books, Click Get Books for free access, and save it on your Kindle device, PC, phones or tablets.

Etika A Komunikace V Medic N

Etika A Komunikace V Medicine
Author: Ptáček Radek
Publisher: Grada Publishing a.s.
ISBN: 8024772671
Size: 60.21 MB
Format: PDF, Docs
View: 3768
Get Books

Publikace představuje poměrně komplexní pohled na etiku a komunikaci v medicíně, která zahrnuje celou řadu obecných, ale i dílčích a speciálních témat, přičemž zasahuje do hlubších teoretických i praktických souvislostí. Svojí povahou ovšem nepředstavuje učebnici, ale spíše monografii, která reflektuje naléhavost předmětných témat v historických a teoretických souvislostech, ale současně, a to dílem větším, v kontextu současné doby a potřeby výkonu medicínských lékařských i zdravotnických profesí.Sepsání jednotlivých kapitol se ujali přední odborníci a vysokoškolští učitelé z jednotlivých lékařských fakult a pracovišť - jak teoretici, tak pracovníci z klinické praxe.Kniha se tak stává naprosto unikátním "kultovním" moderním mezioborovým dílem v dané oblasti.
Etika a komunikace v medicíně
Language: un
Pages: 528
Authors: Ptáček Radek, Bartůněk Petr, a kolektiv
Categories: Medical
Type: BOOK - Published: 2011-11-11 - Publisher: Grada Publishing a.s.
Publikace představuje poměrně komplexní pohled na etiku a komunikaci v medicíně, která zahrnuje celou řadu obecných, ale i dílčích a speciálních témat, přičemž zasahuje do hlubších teoretických i praktických souvislostí. Svojí povahou ovšem nepředstavuje učebnici, ale spíše monografii, která reflektuje naléhavost předmětných témat v historických a teoretických souvislostech, ale současně, a to dílem větším, v kontextu současné doby a potřeby výkonu medicínských lékařských i zdravotnických profesí.Sepsání jednotlivých kapitol se ujali přední odborníci a vysokoškolští učitelé z jednotlivých lékařských fakult a pracovišť - jak teoretici, tak pracovníci z klinické praxe.Kniha se tak stává naprosto unikátním "kultovním" moderním mezioborovým dílem v dané oblasti.
Etické problémy medicíny na prahu 21. století
Language: un
Pages: 520
Authors: Ptáček Radek, Bartůněk Petr, a kolektiv
Categories: Medical
Type: BOOK - Published: 2014-11-20 - Publisher: Grada Publishing, a.s.
Monografie systematickým způsobem mapuje etické problémy v medicíně na přelomu 20. a 21. století. Publikace je rozdělena do čtyř tematických celků. V prvém analyzuje etické otázky na úrovni obecných a historických souvislostí. Jsou zde probrány aktuální kontexty etiky v medicíně a zdravotnictví obecně, ale též širší historické, ale též právní a psychologické souvislosti. Druhá část se věnuje problematice etických problémů, které stojí na pomezí výzkumu a klinické práce. Nastíněny jsou zde specifické otázky, před jejichž konkrétním řešením v klinické praxi medicína v současné době stojí. Třetí, klinická část mapuje stav etiky a očekávaných etických výzev v jednotlivých klinických oborech. V závěrečné části jsou probrány některé speciální otázky – například problematika smrti a umírání, dehumanizace v medicíně a další závažné jevy. Publikace jako celek představuje rozsáhlou a relativně ucelenou reflexi o stavu etiky na přelomu 20. a 21. století. Tematicky navazuje na publikaci Etika a komunikace v medicíně vydanou v roce 2011 v nakladatelství Grada Publishing.
Lege artis v medicíně
Language: un
Pages: 232
Authors: Ptáček Radek, Bartůněk Petr, Mach Jan, kolektiv
Categories: Medical
Type: BOOK - Published: 2013-11-14 - Publisher: Grada Publishing, a.s.
Předkládaná publikace je dalším dílem spojeným se sérií publikací na téma „Etika a komunikace v medicíně“. Jedná se o monografickou publikaci, která skládá fakta, poznatky a názory významných reprezentantů daných oborů. Publikace je uvedena poměrně obsáhlou částí o právním vymezení a souvislostech lege artis ve smyslu „náležité úrovně zdravotních služeb“ tak, jak ji definuje zákon o zdravotních službách. Tato část je legislativní vymezení této problematiky a jeho souvislosti v klinické praxi. Druhá část je oborovým pohledem na danou problematiku. Není zde přehled všech medicínských oborů, protože to by bylo mimo možnosti této publikace. Třetí část publikace se zabývá problematikou lege artis v širších a obecnějších souvislostech – např. historických, etických a psychologických. Publikace tak představuje nejen odborně zajímavou, ale díky právní části i praktickou publikaci, která je vhodná pro lékaře všech odborností.
Lékař a pacient v moderní medicíně
Language: un
Pages: 192
Authors: Ptáček Radek, Bartůněk Petr, a kolektiv
Categories: Medical
Type: BOOK - Published: 2015-11-18 - Publisher: Grada Publishing a.s.
První domácí monografie, která se zaměřuje na různé aspekty vztahu lékaře a pacienta. Téma zpracovali naši přední odborníci, publikace vychází váEdici celoživotního vzdělávání České lékařské komory.
Technologické pokroky v medicíně v etických a psychologických souvislostech
Language: un
Pages: 152
Authors: Bartůněk Petr, Ptáček Radek, kolektiv
Categories: Medical
Type: BOOK - Published: 2020-03-24 - Publisher: Grada Publishing a.s.
Kniha se zaměřuje na etické a psychologické aspekty nejnovějších pokroků v oblasti transplantací, umělých náhrad, robotických postupů nebo využití umělé inteligence. V první části jsou podrobně probrány v nejširších souvislostech transplantace krvetvorných buněk a různých orgánů, včetně srdce, střeva a dělohy. V této oblasti se medicína rozvíjí mimořádně rychle, a přináší tak celou řadu etických, ale i psychologických problémů. Druhá část je věnována etickým otázkám medicíny v informační a technologické době. Jde o souvislosti fascinujících možností bioinformatických přístupů, vzbuzujících obdiv, ale současně i obavy především z hlediska technologicko-etických souvislostí nastolených propojením lidského mozku s počítači a internetem. Do publikace opět přispěli naši přední odborníci z mnoha medicínských i nemedicínských oborů.
Schlagfertigkeit
Language: de
Pages: 229
Authors: Matthias Nöllke
Categories: Psychology
Type: BOOK - Published: 2009-07-24 - Publisher: Haufe-Lexware
Eine Diskussion, ein Streitgespräch, eine Bemerkung von der schnippischen Kollegin, es gibt tausend Situationen, in denen man eine schlagfertige Antwort gebraucht hätte. Meistens fällt einem diese Antwort fünf Minuten später ein. Aber: Schlagfertigkeit lässt sich trainieren. Mit Tipps, Tricks und Analysen: Wie sind Gesprächssituationen einzuschätzen, wie reagiert man auf aggressive Einwände, wie erweitert man seinen Wortschatz, wie kontert man unfaire Angriffe? Mit vielen Übungen und Beispielen.
Histologie
Language: en
Pages: 644
Authors: Renate Lüllmann-Rauch
Categories: Cytologie - Lehrbuch
Type: BOOK - Published: 2009 - Publisher: Georg Thieme Verlag
Books about Histologie
Lékařská psychologie v praxi
Language: un
Pages: 144
Authors: Beran Jiří
Categories: Psychology
Type: BOOK - Published: 2009-11-18 - Publisher: Grada Publishing a.s.
Psychologickým základem vztahu mezi lékařem a pacientem je specifická vzájemná emoční vazba, která má být v zájmu obou stran pozitivně laděná a dostatečně silná. Vytvořit a udržovat takový vztah je pro lékaře velice náročným úkolem, kterému se nevyhýbají ani rizika nezdaru. Renomovaný český autor, doc. MUDr. Jiří Beran, CSc., předkládá proto lékařům návody, jak odstranit nedostatky, kterých se dopouští například v otázkách týkajících se informování pacientů o povaze zjištěných poruch zdraví, o zvolených léčebných postupech a průběhu nemoci apod. Radí, jak těmto nepříjemnostem předejít.
Grundkurs Medizin-Ethik
Language: en
Pages: 340
Authors: Günther Pöltner
Categories: Psychology
Type: BOOK - Published: 2006 - Publisher: facultas.wuv / maudrich
Books about Grundkurs Medizin-Ethik
Einführung in die Ethik
Language: en
Pages: 308
Authors: Arno Anzenbacher
Categories: Ethik
Type: BOOK - Published: 2012 - Publisher:
Books about Einführung in die Ethik