Girisimciler Icin Fikri Mulkiyet Hukuku Bilgisi PDF Books

Download Girisimciler Icin Fikri Mulkiyet Hukuku Bilgisi PDF books. Access full book title G R Mc Ler N F Kr M Lk Yet Hukuku B Lg S by SENİHA DAL, the book also available in format PDF, EPUB, and Mobi Format, to read online books or download Girisimciler Icin Fikri Mulkiyet Hukuku Bilgisi full books, Click Get Books for free access, and save it on your Kindle device, PC, phones or tablets.

G R Mc Ler N F Kr M Lk Yet Hukuku B Lg S

Girisimciler Icin Fikri Mulkiyet Hukuku Bilgisi
Author: SENİHA DAL
Publisher: YALIN YAYINCILIK
ISBN: 6059579418
Size: 61.28 MB
Format: PDF, Mobi
View: 2869
Get Books

Türk Hukukunda Girişim/Girişimci Hukuku olarak adlandırabileceğimiz sınırları çizilmiş bilinen bir mevzuat ve/veya yasal düzenle-meler bulunmamaktadır. Esasen girişimci, girişim fikrinin oluşması anından itibaren hayata geçirilmesi ve yatırıma dönüştürülmesi anına kadar birçok alanda hukuk bilgisine ihtiyaç duyabilecektir. Girişim olgusu dikkate alındığında her şeyden önce iş fikrinin korunması açısından Fikri Mülkiyet Hakları Hukuku, hukuki örgütlenme modeli açısından Ticaret Hukuku, yapacağı sözleşmeler açısından Borçlar Hukuku ve çalıştıracağı kişiler açısından da İş Hukuku, girişim sermayesi ile ilgili düzenlemeler açısından Sermaye Piyasası Hukuku, girişimcilik faaliyetinin vergilendirilmesi açısından Vergi Hukuku karşılaşabileceği başlıca hukuk alanlarıdır. Bu çalışma, bir girişimcinin ihtiyaç duyacağı tüm hukuki alanlara değil bu yolculuğa çıkarken öncelikle onu girişimci yapacak iş fikrinin mevcut hukuki düzenlemelere uygun olup olmadığının ve üçüncü kişilerin haklarını ihlal edip etmediğinin tespiti için gerekli Fikri Mülkiyet Hukuku alanındaki temel hukuki düzenlemelere yer vererek bu alanda farkındalığı ve bilinirliği artırmayı amaçlamaktadır. Özellikle hukuk disiplini dışında mühendislik, tıp, işletme, iktisat vb. farklı disiplin alanlarında eğitim alan girişimciler için gerekli temel hukuki bilgilere yer verilmiştir.
GİRİŞİMCİLER İÇİN FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU BİLGİSİ
Language: tr
Pages: 96
Authors: SENİHA DAL
Categories: Business & Economics
Type: BOOK - Published: 2020-05-01 - Publisher: YALIN YAYINCILIK
Türk Hukukunda Girişim/Girişimci Hukuku olarak adlandırabileceğimiz sınırları çizilmiş bilinen bir mevzuat ve/veya yasal düzenle-meler bulunmamaktadır. Esasen girişimci, girişim fikrinin oluşması anından itibaren hayata geçirilmesi ve yatırıma dönüştürülmesi anına kadar birçok alanda hukuk bilgisine ihtiyaç duyabilecektir. Girişim olgusu dikkate alındığında her şeyden önce iş fikrinin korunması açısından Fikri Mülkiyet Hakları Hukuku, hukuki örgütlenme modeli açısından Ticaret Hukuku, yapacağı sözleşmeler açısından Borçlar Hukuku ve çalıştıracağı kişiler açısından da İş Hukuku, girişim sermayesi ile ilgili düzenlemeler açısından Sermaye Piyasası Hukuku, girişimcilik faaliyetinin vergilendirilmesi açısından Vergi Hukuku karşılaşabileceği başlıca hukuk alanlarıdır. Bu çalışma, bir girişimcinin ihtiyaç duyacağı tüm hukuki alanlara değil bu yolculuğa çıkarken öncelikle onu girişimci yapacak iş fikrinin mevcut hukuki düzenlemelere uygun olup olmadığının ve üçüncü kişilerin haklarını ihlal edip etmediğinin tespiti için gerekli Fikri Mülkiyet Hukuku alanındaki temel hukuki düzenlemelere yer vererek bu alanda farkındalığı ve bilinirliği artırmayı amaçlamaktadır. Özellikle hukuk disiplini dışında mühendislik, tıp, işletme, iktisat vb. farklı disiplin alanlarında eğitim alan girişimciler için gerekli temel hukuki bilgilere yer verilmiştir.
Fikri Mülkiyet Hukuku Çalıştayı
Language: tr
Pages: 577
Authors: Türkiye Adalet Akademisi
Categories: Law
Type: BOOK - Published: - Publisher: Türkiye Adalet Akademisi
Fikri mülkiyet; teknolojik gelişmeleri, ticari ilişkileri, yatırımları ve bunların sonucu olarak da ekonomik kalkınma ve büyümeyi etkileyen unsurların başında gelmektedir. Günümüzde yaratıcı fikirleri teknoloji ile buluşturarak katma değeri yüksek ürünler haline getirmek kadar, o yaratıcı fikirleri hukuki anlamda korumak da büyük önem taşımaktadır.Haksız rekabete neden olan ve ekonomiye ciddi zararlar veren ihlallerin önlenmesi, fikri mülkiyet haklarının korunması amacıyla ortaya çıkan ve sürekli gelişim içinde olan fikri mülkiyet hukuku; ülkemizin entelektüel, tasarım ve hukuki kapasitesine yaptığı katkılarla sosyo-ekonomik hayatımızın yanı sıra, yargı sistemimiz içinde de önemli bir yer tutmaktadır. Özellikle son yıllarda fikri mülkiyet hukukuna ilişkin yargının artan iş yükü ile birlikte, hâkim ve savcı adayları ile hâkim ve savcıların eğitiminden sorumlu bir kurum olan Türkiye Adalet Akademisine uygulamacılardan, akademisyenlerden ve ilgili kurumlardan gelen yoğun talepler de dikkate alınarak, fikri mülkiyet hakları alanındaki güncel gelişmelerin uygulamaya aktarılması ve fikri mülkiyet haklarının daha etkin bir şekilde korunması amacıyla “Fikri Mülkiyet Hukuku Çalıştayı” düzenlenmiştir. Türkiye Adalet Akademisi tarafından, Türk Patent ve Marka Kurumu ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğünün desteğiyle fikri mülkiyet hukukundan kaynaklanan davalara bakmakla görevli ilk derece ve bölge adliye mahkemeleri ile yargıtayın uzman dairelerinin yanı sıra, ilgili kurumlar ve akademisyenler başta olmak üzere fikri mülkiyet hukukunun bütün
ADIM ADIM BİYOGİRİŞİMCİLİK: BİYOTEKNOLOJİ GİRİŞİMCİ VE YATIRIMCILARINA YOL HARİTASI
Language: tr
Pages: 545
Authors: Sevgi Salman Ünver, Işıl Aksan Kurnaz, Oya Arı Uyar, Elif Damla Arısan, Selin Arslanhan, Ayfer Berkkam, Sertaç Doğanay, Ebru Elmas Gürses, E. Mümtaz Hacıpaşaoğlu, Başak Kandemir, Ramazan Karaduman, Gamze Sart, Melis Savaşan Söğüt, Murat Tortopoğlu, Erman Turan, Ayhan Üstün, Namık Yener
Categories: Science
Type: BOOK - Published: 2019-11-01 - Publisher: ABA ORGANİZASYON EĞİTİM DANIŞMANLIK YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.
Adım Adım Biyogirişimcilik: Biyoteknoloji Girişimci ve Yatırımcılarına Yol Haritası başlıklı kitap bu alanda ilk olma özelliğini taşıyor. Kitabın oluşturulması süreci yine ülkemizdeki bir ilk ile başlıyor. Gebze Teknik Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü’nün kuruluşundan itibaren biyoteknoloji lisansüstü programları müfredatında zorunlu olan biyogirişimcilik ders havuzu bulunmaktadır. Gerek teknoloji transferi ve ticarileşme dersini veren GTÜ Biyoteknoloji Enstitü Müdürü Prof. Dr. Işıl KURNAZ’ın, gerek Biyogirişimcilik dersinin hazırlıkları ve verilmesi konusunda, uzun yıllar ilaç sekt.ründe üst düzey yöneticilik yapan ve ardından Genomedis Biyoteknoloji şirketinin kurucusu Dr. Sevgi SALMAN ÜNVER’in değerli katkıları olmuştur. Bu derslerin içeriği hazırlanırken, hızla gelişen bu alanda önemli bir kaynak kitap eksikliği olduğu g.rülmüştür. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de giderek daha önem kazanan biyoteknoloji ve yaşam bilimleri alanında girişimci ya da yatırımcılar için bir el kitabı oluşturma çalışmaları bu şekilde başlamıştır. Tüm temel adımları ile biyoteknoloji alanında iş sahipleri ve yatırımcılara bir yol haritası sağlamayı hedeflenmiştir. Bu kitap salt bir biyoteknoloji kitabı değildir, bazı b.lümlerde ilgili teknolojilerle ilgi kısmen bilgiler verilmiştir.
Girişimcilik: girişimcinin seyir defteri
Language: tr
Pages: 127
Authors: Sabri Öz
Categories: Business & Economics
Type: BOOK - Published: 2019-02-22 - Publisher: Hiperlink eğit.ilet.yay.san.tic.ve ltd.sti.
2018 yılı Akademik bahar döneminde İstanbul Ticaret Üniversitesi İşletme Fakültesi tarafından düzenlenen “Girişimcinin Seyir Defteri” temalı konferanstan yola çıkarak, bir girişimci yetiştirmeyi amaçlayan üniversite için yol haritası babında bir esere ihtiyaç duyulmuştur. Bu eser, bir anlamda, piyasadaki girişimcilik konusunu az ya da çok işleyen eserlerin ortaya koyduğu gerçeklerden faydalanılarak ortaya çıkartılmıştır. Girişimci sözcüğünün hakkını verecek bir girişimde bulunularak yazımı altı ayda tamamlanan bu kitap için geride yazar açısından 45 yıllık bir serüven mevcuttur. Eserde, tanımlar, teoremler, kavramsal anlatımlar yanı sıra, gerçek hayattan özellikle 2018 Türkiye şartlarından da örnekler verilerek, gerçek hayat hikayelerinin de yer aldığı bir çalışma bulacaksınız. Bu eser, aynı zamanda, değerlere bağlı bir yaklaşım içinde, sosyolojik olguları da birlikte ele almaktadır. Çalışmanın planında, ilk bölümde daha ziyade kavramlar ve teoriler üzerine durulacaktır. Akabinde aynı bölümde girişimcilik, liderlik, yöneticilik, siyaset kimlikleri üzerinde durulacak ve biyografiler irdelenecektir. Çalışmanın bu bölümünde amaçlanan kavramları yerli yerinde kullanılmasını sağlamak ve bilhassa biyografi okuma ve incelemeye teşvik etmektir. Eserin ikinci bölümünde iş planı, iş fikri ve iş modelleri üzerinde durulacaktır. Özellikle desteklenmek istedikleri kurumlara uygun olarak genel bir iş planının çıkartılması konusunda okuyucuyu bilgilendirmeye yönelik olacaktır. Eserin üçüncü bölümünde finansal argümanlara değinilecek ve bu argümanların kullanımına yönelik girişimciyi bilgilendirecek faydalı bilgilere yer verilecektir. Türkiye’de
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi dergisi
Language: tr
Pages:
Authors: Sabri Öz
Categories: Law
Type: BOOK - Published: 2001 - Publisher:
Books about Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi dergisi
Dünya'da ve Türkiye'de bilim, teknoloji ve politika
Language: tr
Pages: 716
Authors: Ergun Türkcan
Categories: Bilim ve Devlet- Türkiye
Type: BOOK - Published: 2009 - Publisher:
Üvertür ya da kitaba başlarken ; Teknoloji, icat ve yenilikler ; İcadın anonim döneminden kişisel mucitler dönemine ; Kişisel mucitler döneminin üst noktası: İngiliz sanayi devrimi ; Sanayi devriminin sonucu: İcadın kollektif-organize dönemi ; Dünyada bilim ve teknoloji politikalarının doğuşu ve gelişmesi ; OECD ülkelerine ait bazı bilim ve teknoloji verileri ; Bilimlerin doğuşu, gelişme süreç ve dinamikleri ; Çin, İslam ve Osmanlı bilim ve teknolojisi ; 18. ve 19. yüzyıllarda Osmanlı’da modernleşme çabaları ; Türkiye’nin 20. yüzyılının ilk yarısındaki tekno-ekonomik gelişmesi ve cumhuriyette yüksek öğretim ; Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu’nun kuruluşu ve örgütsel gelişmesi, 1963-2005 ; Türkiye’nin Ulusal Bilim ve Teknoloji politikaları ; Sonsöz
Avrupa Birliği ile katılım müzakereleri rehberi
Language: tr
Pages: 464
Authors: Ergun Türkcan
Categories: European Union
Type: BOOK - Published: 2005 - Publisher:
Books about Avrupa Birliği ile katılım müzakereleri rehberi
Ukrayna
Language: tr
Pages: 72
Authors: İstanbul Ticaret Odası, Cengiz Ersun, Tezer Palacıoğlu
Categories: Turkey
Type: BOOK - Published: 1997 - Publisher:
Books about Ukrayna
Toplum ve bilim
Language: tr
Pages:
Authors: İstanbul Ticaret Odası, Cengiz Ersun, Tezer Palacıoğlu
Categories: Social sciences
Type: BOOK - Published: 2000 - Publisher:
Books about Toplum ve bilim
Ekonomi sözlüğü
Language: tr
Pages: 607
Authors: Orhan Hançerlioğlu
Categories: Economics
Type: BOOK - Published: 1986 - Publisher:
Books about Ekonomi sözlüğü