Kitle Leti Im Teorilerine Giri PDF Books

Download Kitle Leti Im Teorilerine Giri PDF books. Access full book title Kitle Leti Im Teorilerine Giri by Metin Işık, the book also available in format PDF, EPUB, and Mobi Format, to read online books or download Kitle Leti Im Teorilerine Giri full books, Click Get Books for free access, and save it on your Kindle device, PC, phones or tablets.

Kitle Leti Im Teorilerine Giri

Kitle Leti Im Teorilerine Giri
Author: Metin Işık
Publisher: Eğitim Yayınevi
ISBN: 9758890476
Size: 35.59 MB
Format: PDF, ePub, Mobi
View: 3052
Get Books


Kitle İletişim Teorilerine Giriş
Language: tr
Pages: 112
Authors: Metin Işık
Categories: Business & Economics
Type: BOOK - Published: 2012-02-28 - Publisher: Eğitim Yayınevi
Books about Kitle İletişim Teorilerine Giriş
İletişim Bilimine Giriş
Language: tr
Pages: 160
Authors: Metin Işık
Categories: Business & Economics
Type: BOOK - Published: 2016-07-20 - Publisher: Eğitim Yayınevi
Elinizdeki bu kitap iletişim alanına ilgi duyan ve bu alanda çalışmak isteyen herkesin bilmesi gereken temel sorulara cevap aramaktadır. Bu bağlamda; İletişim nedir? İletişim süreci nedir? İletişim sürecinin öğeleri nelerdir? İletişim çeşitleri nelerdir? Demokratik bir toplumda kitle iletişim araçlarının işlevleri nelerdir? İletişim araçlarının birey ve toplum etkileri nelerdir? Etki araştırmaları kaç dönemde incelenebilir? Ayrıca, normatif medya kuramları ve temel iletişim modelleri ile ilgili olarak da bilmeniz gereken herşeyi bu kitapta bulacaksınız…
Kitle İletişim Sistemleri
Language: tr
Pages: 269
Authors: Metin Işık
Categories: Business & Economics
Type: BOOK - Published: 2012-08-27 - Publisher: Eğitim Yayınevi
Siyasal sistem-iletişim sistemi ilişkilerini gerek dünya, gerekse Türkiye bağlamında çözümleyici ve betimleyici yöntemle sorgulayan bu çalışmada, gelişmiş liberal toplumlarda kitle iletişim alanında yaşanan gelişmelerin yanı sıra; bunların Türkiye'ye yansımaları da titizlikle irdelenmektedir. Dolayısıyla, kitle iletişim alanında formal ve informal denetim yöntemleri nelerdir? Günümüz çağdaş toplumlarında devletin iletişim alanındaki rolü ve konumu ne olmalıdır? Ülkemizde son yıllarda sorgulanan RTÜK ve Basın Konseyi gibi kurumların benzerleri Batılı ülkelerde de bulunmakta mıdır?... Kitle iletişim alanında bunlara benzer yüzlerce sorunun cevabı bu kitapta...
Genel ve Teknik İletişim
Language: tr
Pages: 264
Authors: Metin Işık
Categories: Business & Economics
Type: BOOK - Published: 2013-09-25 - Publisher: Eğitim Yayınevi
"Birlikten kuvvet doğar" özdeyişinden yola çıkılarak hazırlanan bu kitap iletişim becerilerini geliştirmek isteyen herkes için kaleme alınmıştır. Dolayısıyla elinizdeki çalışma öğrenci ve öğretim elemanlarından, 7'den 77'ye toplumun tum kesimlerine yönelik bir eser olma iddiasındadır. İletişim becerilerini artırmak suretiyle okuyucuların kişisel gelişimlerine olumlu katkılarda bulunabilmek kitabın başlıca amaçları arasında yer almaktadır. Hangi yaş ve mevkide olursa olsun. Okumaya, okutmaya ve kitaptaki bilgileri günlük yaşamlarında uygulamaya davet ediyoruz.
Halkla İlişkilere Giriş
Language: tr
Pages: 192
Authors: Metin Işık
Categories: Business & Economics
Type: BOOK - Published: 2017-03-10 - Publisher: Eğitim Yayınevi
Halkla ilişkiler ne zaman başlamıştır? Sorusuna verilebilecek en güzel cevap, halkla ilişkilerin insanlığın var oluşuyla başladığı şeklinde olmalıdır. İnsanların topluluk halinde yaşama gerekliliği birbirileriyle ilişki içerisine girmelerine neden olmuş, zamanla yöneten-yönetilen ilişkisinin ortaya çıkması ise iletişim ve halkla ilişkileri etkin bir araç haline dönüştürmüştür. Nitekim yönetimlerin, yöneticilik anlayışını meşrulaştırma ve egemenliklerinin devamını sağlamak için halkın desteğini kazanmaları gerekliliği bir zaruret haline gelmiştir. Halkın desteğini alarak meşruiyet kazanma çabaları, dönemin toplumsal, siyasi ve ekonomik yapısına bağlı olarak farklı araçlar kullanmayı gerektirmiştir. Bu bağlamda yönetimlerin amaçlarına ulaşmak için kullandıkları araçlardan birisi de halkla ilişkiler olmuştur. Bilindiği üzere halkla ilişkiler için önemli olan sosyal sorumluluk bilinci içerisinde iç ve dış hedef kitlenin memnuniyetini sağlamak, kurum ya da kuruluş etrafında mutlu çevreyi oluşturmaktır. Özellikle, rekabetin yoğunlaştığı küreselleşen dünyada karmaşıklaşan şirket yapısı içinde halkla ilişkiler, kurum ve kuruluşlar için yaşamsal önem arz etmeye başlamıştır.
Kurumsal İletişim Stratejisi ve Kurumsal Bloglar
Language: tr
Pages: 276
Authors: H. Buluthan Çetintaş
Categories: Business & Economics
Type: BOOK - Published: 2014-06-26 - Publisher: Eğitim Yayınevi
Kurumsal iletişim, kurumlarda stratejik ve etkin yönetim amacıyla kullanılan temel bir yönetim fonksiyonudur. Günümüzde yönetim anlayışının rakipleri izlemek ve onları taklit etmekten ziyade rekabet unsuru oluşturaıcak, yeni uygulamalar geliştirmeye yöneldiği görülmektedir. Bugünün en önemli rekabet unsuru, çevrimiçi ortamda kendini gösteren, ortak bilgilerin, tecrübelerin ve düşüncelerin paylaşılması ile meydana gelen sosyal medyadır. Zamanın ve coğrafi sınırların engel olmaktan çıktığı sosyal medya ile çevrimiçi ortamda benzer düşüncelere sahip kişiler, çeşitli kitleler oluşturmaya başlamıştır. Kurumun çevrimiçi ortamda, sosyal medya aracılığıyla mevcut ve potansiyel kitlelerine ulaşmak için kullanabileceği etkin araçlardan birisi, bloglardır. Bloglar, sosyal medyanın en eski araçlarından birisi olarak etkinliğini hala sürdürmektedir.
Televizyon ve Çocuk
Language: tr
Pages: 187
Authors: Metin Işık
Categories: Business & Economics
Type: BOOK - Published: 2012-07-16 - Publisher: Eğitim Yayınevi
Kimilerine göre aptal kutusu kimilerine göre mekanik gelin kimilerine göre öldüren eğlence Kim ne derse desin şüphesiz modern çağın en önemli araçlarından biridir televizyon. Çocuklarımız geleceğimizdir. Bu nedenle onlara iyi bir eğitim vererek, iyi bir gelecek hazırlamak en önemli görevlerimizden biridir.Bu açıdan bakıldığında çocuklarımızı televizyon konusunda bilinçlendirmek geleceğimiz açısından da büyük önem taşımaktadır. Nitekim çocuklar gerçek ve kurmaca arasındaki farkı ayırt edemediğinden televizyonun olumsuz etkilerinden daha kolay etkilenebilmektedir.
Enriching Teaching and Learning Environments With Contemporary Technologies
Language: en
Pages: 329
Authors: Durnali, Mehmet, Limon, ?brahim
Categories: Education
Type: BOOK - Published: 2020-02-07 - Publisher: IGI Global
Educational technologies have revolutionized the learning and teaching environments. Offline/online applications and social media have changed the conventional learning and teaching habits and competencies. In terms of learners, it has been empirically proven that the use of educational technologies in the classroom make learning easier and more enjoyable. On the other hand, it also poses threats to students such as cyberbullying and online addiction. While exploiting the opportunities of technological use in the classroom, educators must also remain vigilant and formulate ways to overcome the challenges and risks brought by technology. Enriching Teaching and Learning Environments With Contemporary Technologies is an essential research publication that aims to present exemplary practices of technology use and their management in pedagogical purposes in learning and teaching environments. The book also analyzes problems that may arise and develops policies on educational technologies and the exploitation of technology with pedagogical purposes as part of the discussion to solve these challenges. Featuring a wide range of topics such as augmented reality, mass media, and religious education, this book is ideal for educators who want to use technology in class, educational administrators who have responsibilities for developing policies on educational technologies and managing the use of them,
Sizinle İletişebilir Miyiz?
Language: tr
Pages: 138
Authors: Prof. Dr. Metin Işık
Categories: Business & Economics
Type: BOOK - Published: 2018-08-15 - Publisher: SALON YAYINLARI
Günlük hayatta insanlara gösterilen tepkiler, kendilerini nasıl ortaya koyduklarına, bir başka ifadeyle görünüş, konuşma tarzı ve davranış biçimlerine bağlı olarak şekillenmektedir. Dolayısıyla bir ilişkinin kuruluş aşamasında sırasıyla fiziksel görünüş, ses tonu ve söylenenler etkili olmaktadır. Bu bağlamda görünüşüne, ses tonuna ve söylediklerine dikkat eden bir kişi, sosyal ilişkilerinde büyük avantajlar elde edecektir. Nitekim yapılan bir araştırmada, ceza mahkemesindeki davalıların fiziksel çekicilikleri ile aldıkları cezalar arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Araştırma sonucunda yakışıklı erkeklerin daha hafif cezalar aldıkları, fiziksel çekiciliğe sahip kişilerin, çekici olmayanlarla karşılaştırıldığında hapis cezasından kurtulmada iki kat daha şanslı oldukları tespit edilmiştir…
İletişim ve Etik
Language: tr
Pages: 264
Authors: Metin Işık
Categories: Business & Economics
Type: BOOK - Published: 2014-02-12 - Publisher: Eğitim Yayınevi
İletişim çağını yaşadığımız bu günlerde iletişimle ilgili pek çok çalışma yürütüldü. Bir diğer ifadeyle iletişim konusunda çok şey yazıp çizildi. Bu çalışmalarda ağırlıklı olarak iletişimin ne olduğu, gelişim süreci ve önemi gibi olgulara sıklıkla değinildi. Etik konusu ise üzerinde çok da fazla durulmayan bir olgu olarak kaldı. Elinizdeki bu çalışma iletişim ve etik olgularını tümevarımcı bir yöntemle birleştirerek, İletişim Etiği konusunda bir kılavuz ve başvuru kitabı olma iddiasıyla kaleme alınmıştır. İletişim ve Etik adlı bu çalışma, Meslek Yüksek Okulları ve İletişim Fakültelerinde ders veren genç akademisyenleri bir araya getirerek, bu arkadaşlarımızın kendilerini ifade edebilecekleri bir platform oluşturmayı amaçlamaktadır.