Tevhid Sirlari PDF Books

Download Tevhid Sirlari PDF books. Access full book title Tevhid S Rlar by Kevser Yeşiltaş, the book also available in format PDF, EPUB, and Mobi Format, to read online books or download Tevhid Sirlari full books, Click Get Books for free access, and save it on your Kindle device, PC, phones or tablets.

Tevhid S Rlar

Tevhid Sirlari
Author: Kevser Yeşiltaş
Publisher: Bookcity.Co
ISBN: 1912311038
Size: 72.31 MB
Format: PDF, Mobi
View: 1534
Get Books

Mevlâna, bir Sems Gunesi! Mevlâna, Âskin ve Ilahi Sesin dunyadaki gorunen ifadesi! Rabbin Avazesini ve Tevhid Sirlari’ni isiten bir Sufi! Sufizmin ve Mevleviligin temel kavramlarinin yaraticisi! Tekligin icindeki coklugu ayird eden erdemli sozlerin bilgesi! Bilgeligini dunya ortamina aktaran, aydinlanma yolunun Velisi! Bu kitapta Mevlâna felsefesini ve kavramlarini bulacaksiniz. Sozlerindeki sir perdeleri aralandi ve anlayislariniza sunuldu. Mesnevi ve Divan-i Kebir Lugatini anlamadan, bu dili cozmeden Mevlâna’yi anlamak, gizli sirlarina erismek mumkun olamaz. Bu Kitapta, Mesnevi Dili ve Divan-i Kebir Lugatina dair, ustu kapali bilgilerin ust perdeden aciklamalari yer almaktadir. Sufi’lerin Gizli ogretilerini anlayabilmek icin, Gizli Ilimlerin bircok alanlarini ogrenmis olmak gerekir. Mevlâna’nin tek bir sozu bile cok derin bâtini sirlar icerir. Ve bu sozler ustu ortulu bir sekilde durmaktadir. Mevlâna’nin Gonul Bahcesi mistik bilgilerle doludur. Gizemli sozlerin ustasi Mevlâna’nin derin dusunce tarzini ve acilimini bu kitapta bulacaksiniz. Tevhid Sirlari Kitabi, size farkli bir anlayis ve farkindalik kapilarini acacak ve sizi Oz Farkindaliginiz ile tanistiracak. Tevhid Sirlarina Kulak Verin. Size cok sey soyleyecek!
Tevhid Sırları
Language: tr
Pages: 250
Authors: Kevser Yeşiltaş
Categories: Religion
Type: BOOK - Published: 2017-08-06 - Publisher: Bookcity.Co
Mevlâna, bir Sems Gunesi! Mevlâna, Âskin ve Ilahi Sesin dunyadaki gorunen ifadesi! Rabbin Avazesini ve Tevhid Sirlari’ni isiten bir Sufi! Sufizmin ve Mevleviligin temel kavramlarinin yaraticisi! Tekligin icindeki coklugu ayird eden erdemli sozlerin bilgesi! Bilgeligini dunya ortamina aktaran, aydinlanma yolunun Velisi! Bu kitapta Mevlâna felsefesini ve kavramlarini bulacaksiniz. Sozlerindeki sir perdeleri aralandi ve anlayislariniza sunuldu. Mesnevi ve Divan-i Kebir Lugatini anlamadan, bu dili cozmeden Mevlâna’yi anlamak, gizli sirlarina erismek mumkun olamaz. Bu Kitapta, Mesnevi Dili ve Divan-i Kebir Lugatina dair, ustu kapali bilgilerin ust perdeden aciklamalari yer almaktadir. Sufi’lerin Gizli ogretilerini anlayabilmek icin, Gizli Ilimlerin bircok alanlarini ogrenmis olmak gerekir. Mevlâna’nin tek bir sozu bile cok derin bâtini sirlar icerir. Ve bu sozler ustu ortulu bir sekilde durmaktadir. Mevlâna’nin Gonul Bahcesi mistik bilgilerle doludur. Gizemli sozlerin ustasi Mevlâna’nin derin dusunce tarzini ve acilimini bu kitapta bulacaksiniz. Tevhid Sirlari Kitabi, size farkli bir anlayis ve farkindalik kapilarini acacak ve sizi Oz Farkindaliginiz ile tanistiracak. Tevhid Sirlarina Kulak Verin. Size cok sey soyleyecek!
Tevhidin sırları
Language: tr
Pages: 396
Authors: Muhammed Bin Münevver, Süleyman Uludağ
Categories: Islam
Type: BOOK - Published: 2004 - Publisher:
Books about Tevhidin sırları
Kelime-i Tevhidin Sırları
Language: tr
Pages:
Authors: Fahreddin Razi
Categories: Religion
Type: BOOK - Published: - Publisher: ERKAM YAYIN SAN. A.Ş.
Books about Kelime-i Tevhidin Sırları
Tevhid Sirlari
Language: tr
Pages:
Authors: Kevser Yesiltas
Categories: Religion
Type: BOOK - Published: 2017-07-14 - Publisher:
Mevlana, bir Sems Gunesi! Mevlana, Askin ve Ilahi Sesin dunyadaki gorunen ifadesi! Rabbin Avazesini ve Tevhid Sirlari'ni isiten bir Sufi! Sufizmin ve Mevleviligin temel kavramlarinin yaraticisi! Tekligin icindeki coklugu ayird eden erdemli sozlerin bilgesi! Bilgeligini dunya ortamina aktaran, aydinlanma yolunun Velisi! Bu kitapta Mevlana felsefesini ve kavramlarini bulacaksiniz. Sozlerindeki sir perdeleri aralandi ve anlayislariniza sunuldu. Mesnevi ve Divan-i Kebir Lugatini anlamadan, bu dili cozmeden Mevlana'yi anlamak, gizli sirlarina erismek mumkun olamaz. Bu Kitapta, Mesnevi Dili ve Divan-i Kebir Lugatina dair, ustu kapali bilgilerin ust perdeden aciklamalari yer almaktadir. Sufi'lerin Gizli ogretilerini anlayabilmek icin, Gizli Ilimlerin bircok alanlarini ogrenmis olmak gerekir. Mevlana'nin tek bir sozu bile cok derin batini sirlar icerir. Ve bu sozler ustu ortulu bir sekilde durmaktadir. Mevlana'nin Gonul Bahcesi mistik bilgilerle doludur. Gizemli sozlerin ustasi Mevlana'nin derin dusunce tarzini ve acilimini bu kitapta bulacaksiniz. Tevhid Sirlari Kitabi, size farkli bir anlayis ve farkindalik kapilarini acacak ve sizi Oz Farkindaliginiz ile tanistiracak. Tevhid Sirlarina Kulak Verin. Size cok sey soyleyecek!
Tevhide giriş
Language: tr
Pages: 528
Authors: Hace Muhammed Parsa
Categories: Religion
Type: BOOK - Published: 1988 - Publisher: ERKAM YAYIN SAN. A.Ş.
Bu kıymetli kitap "Tevhîde Giriş" adıyla Ali Hüsrevoğlu Bey tarafından dilimize tercüme edildi. Düzgün bir Türkçe ile istifadelerinize sunuldu. Ledünnî ilmin hakikatlerini, Nakşibendiyye yolunun inceliklerini açıklayan bu değerli çalışmaya kütüphanenizde kıymetli bir eser olarak yerini alacak. Kitap, özellikle günümüz insanına sesleniyor. İslam dininin esaslarını ve bütünlüğünü yeniden hatırlatıyor. Sırat-ı müstakîmi, tevhîdi, fütüvveti ve ricâlü'l-gaybı anlatıyor. Mü'minin şerefi gece ibadetindedir hadîs-i şerîfine vurgu ile sizi ulvî yönelişlere çağırıyor. Rasûlullah'ın ehl-i beytini ve ashâbını sevmeye davet ediyor.
Tasavvufi Hayat 1
Language: tr
Pages: 125
Authors: Muhsin İYİ
Categories: Juvenile Nonfiction
Type: BOOK - Published: 2020-03-14 - Publisher: Muhsin İYİ
Yazılarım ‘Muhsin İyi’ adıyla pek çok internet sitesinde yayınlandı. Bunların yine aynı adla toplanıp kitap haline getirilmesi internetle pek ilgili olmayan okuyuculara yarar sağlar, internet okuyucularımın da yazılarımı derli toplu görmesine imkân verir diye düşündüm. ‘Tasavvufi Hayat’ yazılarımı bir çatıda buluşturan bir isim olarak bana göründü. Zira ‘tasavvuf’ daha çok teorik yönü çağrıştıran bir kelime. ‘Hayat’ ona bir sıcaklık ve içtenlik katmakta. Ben ömrümün büyük bir diliminde bir emel olarak tasavvufi hayatı yaşamak ve bunu tüm samimiyetimle başkalarına anlatmak istedim. Bu eserle buna ne derecede muvaffak olurum bilemiyorum. Tasavvuf konuları soyut, düşünsel, teorik olarak ele alındığında insanlara pek bir şey vermiyor. Ama kişi tasavvufu yaşayıp da onu kendi hayatından esintilerle başkalarına anlattığında daha bir etkili oluyor kanısındayım. Bu kitaptaki yazılarımın bir kısmında böyle tasavvufi hayatımdan bazı esintiler vardır. İnsanların büyük çoğunluğu, tasavvufi hayatı müzelik bir konu olarak görmektedirler. Üstün halleri ancak Abdülkadir Geylani (k.s), İmam-ı Rabbani (k.s) gibi zatlar yaşar, bu devrin insanları bunlardan uzak, mahrum bulunmalıdır diye düşünmektedirler. Tabii bu yolda öyle üstün halleri yaşadığımız iddiasında değiliz, ama yüce Allah’ın (c.c.) lutf u ihsanıyla karınca kararınca nitelikte bir sufi olarak bazı halleri yaşadık, yaşıyoruz. Bunları sufilik edeb erkanının dışına çıkıp başkalarına söylemek, uluorta açığa sermek, kitap haline getirip başkalarına
Diyârbekirli Divan Sahibi Şairler
Language: tr
Pages: 254
Authors: Mustafa Uğurlu Arslan, Özkan Ciğa, Zeki Tura, Şeyhmus Demir
Categories: Juvenile Nonfiction
Type: BOOK - Published: 2020-01-01 - Publisher: DBY Yayınları
Türk edebiyatının tarihî seyri tetkik edildiğinde, belirli şehirlerde edebiyat ve sanat faaliyetlerinin icra edildiği muhitler oluşmuş ve bu edebî muhitlerde icra edilen faaliyetlerin belirli hamiler etrafında teşekkül ettiği görülmüştür. Tarih boyunca özellikle İstanbul, Bursa, Erzurum ve Diyârbekir gibi şehirler edebî mahfillerin en yoğun olduğu yerler olarak karşımıza çıkmaktadır. Hususiyle dokuzuncu yüzyıldan itibaren Diyârbekir; Ahmed el-Bardahî gibi belagat âlimlerinin yanı sıra bu şehirde yaşamış devlet erkânı, din adamı, mutasavvıf, ilim erbâbı, tüccar ve esnaf gibi farklı mesleklere mensup pek çok dîvân şairi yetiştirmiştir. Üç yüzden ziyade dîvân şairi ve elliye yakın dîvân sahibi şairin yetiştiği şehir, özellikle XVIII. yüzyılda şair Âgâh zamanında edebî faaliyetlerin icra edildiği bir merkez haline gelmiştir. Bu yüzyılda Diyârbekir, edebiyat mahfillerinin neşv ü nemâ bulduğu bir yüzyıl olmuş, Âgâh-ı Semerkandî önderliğinde “Encümen-i Dâniş” adı verilen edebî mahfiller; yerli ve yabancı şairlerin de dikkatlerini çekmiş, ulemâ ve şuarânın uğrayıp istifade ettikleri bir muhit haline gelmiştir. Diyârbekir’de yapılan edebiyat müsahabeleri ve müşâarelerinin birkaç yüzyıl devam ettiği bilinmektedir. Bu kitapta, XVI. yüzyıldan başlanarak XXI. yüzyılın başlarına kadar tespit edebildiğimiz dîvân sahibi şairlerin hayatlarına, edebî şahsiyetlerine, eserlerine yer verilmiş ve şairlerin biyografilerinin sonuna şiirlerinden örnekler ilave edilmiştir.
Tuhfe-i Bahriyye
Language: tr
Pages: 200
Authors: Ismail Hakki Bursevi
Categories: Juvenile Nonfiction
Type: BOOK - Published: 2018-05 - Publisher:
Books about Tuhfe-i Bahriyye
Işık Eri Hünkar Hacı Bektaş
Language: tr
Pages:
Authors: Kevser Yeşiltaş
Categories: Body, Mind & Spirit
Type: BOOK - Published: 2018-03-01 - Publisher: Bookcity.Co
13. yüzyıl Anadolu topraklarında, Eski Türk inançları, gelenek ve görenekleri oldukça yaygındı. Anadolu insanlarına İslâm dinini anlatmak ve sevdirmek çok kolay bir vazife değildi. Hacı Bektaş Veli Anadolu'da, Eski Türk inanç ve âdetleriyle İslâm dininin özdeşleşmesinde etkin bir rol üstlendi. Öğretisini yaşamına taşımış, Bâtınî ekolün en önemli Velilerinden biridir. "Gündüz şevk ile dünya işine, gece aşk ile ahiret işine" felsefesi Hacı Bektaş Veli’nin yaşam prensibidir. Dünya malından vazgeçmiş; Gönül yolunu seçmiştir. Bu kitapta Hacı Bektaş Veli’nin mücadelesini, felsefesini ve Bâtınî sırlarını okuyacaksınız. Ayrıca Makalat isimli eserinde bulunan gizli kavramların açıklamaları, Hacı Bektaş'ın hayatı, Bektaşî Öğretisinin sembolleri, Kırk Makam, Tanrı kavramı gibi konuların da geniş anlamlarını bulacaksınız. 'Dileyene tüm kapılar açılacaktır.'
Tam İlmihal Seadet-i Ebediyye İkinci kısım
Language: tr
Pages: 749
Authors: Hüseyin Hilmi Işık
Categories: Religion
Type: BOOK - Published: 2013-12-01 - Publisher: Hakikat Kitabevi
Önemli not: Kitap ücretsizdir. Kredi kartı zorunluluğunun yayınevimizle hiç bir ilgisi yoktur. Google prensip olarak ücretli-ücretsiz tüm kitaplar için kayıtlı bir kredi kartı istiyor. Kredi kartı olmayan ya da bilgilerini paylaşmak istemeyen sevgili okuyucularımız "Ücretsiz örnek" butonunu tıklayarak kitabın tamamına erişebilirler. Kredi kartı ile alışveriş yapan kullanıcıların bilgisine: Google teyit için hesabınızdan bir defaya mahsus bir dolar çekim yapıyor daha sonra bu miktarı hesabınıza iade ediyor. (Tam İlmihâl-Se’âdet-i Ebediyye) kitâbının, kıymet ve ehemmiyyetini, hemen ikinci sayfasında, büyük islâm âlimi Seyyid Abdülhakîm-i Arvâsî hazretlerinin kıymetli oğlu Ahmed Mekkî Efendi, kısa ve vecîz sözleri ile açıklamışdır. Se’âdet-i Ebediyye kitâbının üç kısmından ikincisi olan bu kitâbta; Îmân, Akl, Kaza-Kader, Tefsîr ve Hadîs kitâbları, Hadîs âlimleri, Allahü teâlânın ismleri, Mezheb, Fıkh, İmâm-ı A’zam hazretleri, Vehhâbîlere Ehl-i Sünnetin cevâbı, Evliyâ rûhlarından faydalanma, Bozuk dinler, hurûfîlik, Sosyalizm ve Sosyâl adâlet, İslâmiyyetde nikâh, Talâk, Süt kardeşlik, Nafaka, Komşu hakkı, Halâl ve Harâmlar, İsrâf ve Fâiz, Fen Bilgileri, Tevekkül, Müzik ve Tegannî, Cin hakkında bilgi, Bir Müslimân babanın kızına nasîhatları, Mu’cîze, kerâmet, firâset, istidrâc ... gibi konular yer almakdadır. Ayrıca konular arasında, İmâm-ı Rabbânî hazretlerinin ve oğlu Muhammed Ma’sûm hazretlerinin (MEKTÛBÂT) kitâblarından çeşitli mektûblar vardır. Son bölümde (1020) zâtın hâl tercemesi yer almakdadır. Fihrist bölümünde zâtlar, kitâblar, mevzû'lar