Turk Muslumanligi Ve Islam Uzerine


Turk Muslumanligi Ve Islam Uzerine
Author: Sönmez Kutlu
Publisher: Ötüken Neşriyat A.Ş.
ISBN: 6051555889
Size: 14.43 MB
Format: PDF, ePub, Mobi
View: 1965
Get Books

T Rk M Sl Manl Zerine Yaz Lar

Turk Muslumanligi Ve Islam Uzerine by Sönmez Kutlu, T Rk M Sl Manl Zerine Yaz Lar Books available in PDF, EPUB, Mobi Format. Download T Rk M Sl Manl Zerine Yaz Lar books, Google Play'da satılmakta olan kitabımız basılmış olan kitabın içerik olarak birebir aynısıdır. Türkler’in İslam’la şereflenmeleri sadece Türk tari­hinin değil, İslam tarihi ve dünya tarihinin de en büyük hâdiselerinden biridir. İslam, neredeyse, Türk topluluklarının millî dini haline gelmiştir. Öyle zamanlar olmuş ki Türk denilince İslam, İslam denilince Türk akla gelmiştir. Türklerin ahlakî ve kültürel değerleri, İslam’ın değerleri ile aynı ufukta buluşturulmuş ve İslam medeniyetinin değerlerine güç katmıştır. Türklerin İslam anlayışı, kendine özgüdür: İslam’ı kendi kültür ve gelenekle­ri ile uyumlu bir şekilde yeniden anlamayı ve yorumlamayı tercih etmişlerdir. Fıkıhta Hanefilik, itikatta Maturidilik ve ahlakta Yesevilik, günümüzde “Türk Müslümanlığı” adını verdiğimiz ahlakî ve akılcı dindarlığın üç sacayağını oluşturmaktadır. Türk Müslümanlığı konusunun akademideki yetkin ismi Prof. Dr. Sönmez Kutlu’nun makalelerinin bir araya getirildiği çalışmada, “Türkler Arasında İslam’ın Yayılışı ve İslam Anlayışının Oluşum Süreci”, “Türklerde İslam Tasavvurunun Kaynakları: Hanefilik; Maturidilik ve Yesevilik”, “İmam Mâturîdî’ye Göre Diyânet-Siyâset Ayrımı ve Çağdaş Tartışmalarla Mukayesesi”, “İmam Mâturîdî, Ahmet Yesevî ve Yunus Emre’de Ortak Değerler: İnsan, Akıl-İlim ve Vatan”, “Avrasya Coğrafyasında Dinî Bilginin Kaynakları ve Yeniden Üretilmesi” gibi birbirinden önemli yazılar yer alıyor. [Ötüken Neşriyat]


Türk müslümanlığı ve İslam üzerine
Language: tr
Pages: 112
Authors: Hilmi Yavuz
Categories: Islam
Type: BOOK - Published: 2001 - Publisher:
Books about Türk müslümanlığı ve İslam üzerine
Türk Müslümanlığı Üzerine Yazılar
Language: tr
Pages:
Authors: Sönmez Kutlu
Categories: Islam
Type: BOOK - Published: - Publisher: Ötüken Neşriyat A.Ş.
Google Play'da satılmakta olan kitabımız basılmış olan kitabın içerik olarak birebir aynısıdır. Türkler’in İslam’la şereflenmeleri sadece Türk tari­hinin değil, İslam tarihi ve dünya tarihinin de en büyük hâdiselerinden biridir. İslam, neredeyse, Türk topluluklarının millî dini haline gelmiştir. Öyle zamanlar olmuş ki Türk denilince İslam, İslam denilince Türk akla gelmiştir. Türklerin
Milli Din Arayışı ve Türk Müslümanlığı
Language: tr
Pages: 200
Authors: Ramazan Yazçiçek
Categories: Religion
Type: BOOK - Published: 2014-01-01 - Publisher: Ekin Yayınları
İslam'ın temel kaynaklarında ırkçılık açık bir biçimde reddedilmiştir. Buna karşılık ırkçılığın tarih boyunca İslami kılıflar altında zaman zaman ortaya çıkışına da rastlanmıştır. Konuyla bağlantılı olarak bu araştırmada öncelikle tarihte 'dinsel ırkçılık' olarak nitelenebilecek olan Ümeyyecilik ve Şu'ubiyye akımı ele alınıp kavmiyetçi anlayışa zemin oluşturacak veriler ortaya konulmuştur. Ardından günümüzde Türk
İslam'ın zihin tarihi
Language: tr
Pages: 253
Authors: Hilmi Yavuz
Categories: Islam
Type: BOOK - Published: 2009 - Publisher:
Books about İslam'ın zihin tarihi
Diyanet
Language: tr
Pages: 432
Authors: İştar Gözaydın
Categories: Religion
Type: BOOK - Published: 2016-04-05 - Publisher: İletişim Yayınları
Türkiye’de din-devlet ilişkileri ve laiklik tartışmaları, Cumhuriyet’in kuruluşundan itibaren iç içedir. Devletin dine, dinin toplumsal rolüne ve örgütlenmesine müdahale etme isteği, bu isteğin somutlaşmış hali olan bir kamu kurumuyla perçinlenmiştir. Diyanet İşleri Başkanlığı, hem devletin beklentilerine hem de toplumsal ihtiyaçlara cevap vermek ve bu cevapların laiklikle ilgili tartışmalarda dengeyi bozmasına
TÜRK’ÜN SAVAŞLARI
Language: tr
Pages: 825
Authors: İbrahim Sarı
Categories: Religion
Type: BOOK - Published: 2013-02-06 - Publisher: kitapoku
Türkler ve İslamiyet İslamiyeti kabul etmeleriyle birlikte millet olma sürecini tamamlayan Türkler kısa sürede islamiyeti bir "dünya dini" haline getirmiş, hakimiyeti altında olsun ya da olmasın tüm müslüman azınlıkları koruyup kollama görevini üstlenmişlerdir. Tarihte hiçbir millete nasip olmayacak kadar köklü ve güçlü imparatorluklar kuran Türk Milleti, bu gücünü hiç şüphesiz
Türk müslümanlığı
Language: tr
Pages: 409
Authors: Sait Başer
Categories: Beyatlı, Yahya Kemal
Type: BOOK - Published: 1998 - Publisher:
Books about Türk müslümanlığı
Türk- İslam Tarihi / ÖSYM'nin Tüm Sınavlarına Uygundur. ( KPSS, TYT, AYT)
Language: tr
Pages: 58
Authors: Aytaç Bozkuyu
Categories: History
Type: BOOK - Published: - Publisher: Aybars Bozkuyu
Türk- İslam Tarihi / ÖSYM'nin Tüm Sınavlarına Uygundur. ( KPSS, TYT, AYT)
Türk ciban hakimiveti mefkûresi tarihi. Türk dünva nizaminin mill? islâmi ve insânî esaslari
Language: tr
Pages:
Authors: Osman Turan
Categories: Turkey
Type: BOOK - Published: 1969 - Publisher:
Books about Türk ciban hakimiveti mefkûresi tarihi. Türk dünva nizaminin mill? islâmi ve insânî esaslari
İslâmi Türk edebiyatı tedkik metodlarının genel esasları ve mazmun anahtarları
Language: tr
Pages: 142
Authors: Neclâ Pekolcay
Categories: Islamic poetry, Turkish
Type: BOOK - Published: 1999 - Publisher:
Books about İslâmi Türk edebiyatı tedkik metodlarının genel esasları ve mazmun anahtarları