Turkler Ve Yahudiler Tarihi Siyasi Tetkik PDF Books

Download Turkler Ve Yahudiler Tarihi Siyasi Tetkik PDF books. Access full book title T Rkler Ve Yahudiler Tarih Siyas Tetkik by Abraham Galanté, the book also available in format PDF, EPUB, and Mobi Format, to read online books or download Turkler Ve Yahudiler Tarihi Siyasi Tetkik full books, Click Get Books for free access, and save it on your Kindle device, PC, phones or tablets.

T Rkler Ve Yahudiler Tarih Siyas Tetkik

Turkler Ve Yahudiler Tarihi Siyasi Tetkik
Author: Abraham Galanté
Publisher:
ISBN:
Size: 45.86 MB
Format: PDF, Docs
View: 4872
Get Books


Türkler ve yahudiler
Language: tr
Pages:
Authors: Avram Galanti
Categories:
Type: BOOK - Published: 1947 - Publisher:
Books about Türkler ve yahudiler
Türkler ve Yahudiler: tarihî, siyasî tetkik
Language: tr
Pages: 192
Authors: Abraham Galanté
Categories: Asya-Tarih
Type: BOOK - Published: 1947 - Publisher:
Books about Türkler ve Yahudiler: tarihî, siyasî tetkik
Türkler ve Yahudiler
Language: tr
Pages: 192
Authors: Abraham Galanté
Categories: Jews
Type: BOOK - Published: 1947 - Publisher:
Books about Türkler ve Yahudiler
TBMM’de gayrimüslim milletvekilleri (1923-1964)
Language: tr
Pages: 469
Authors: Dr. Ali ÇAKIRBAS
Categories: Political Science
Type: BOOK - Published: 2020-03-10 - Publisher: Hiperlink eğit.ilet.yay.san.tic.ve ltd.sti.
Osmanlı Devleti’nin toplum yapısının gereği yönetimi altındaki tebaayı çeşitli sebeplerden dolayı inançlarına göre gruplandırmıştır. Millet Sistemi olarak tanımlanan bu durum, tüm Osmanlı Devleti döneminde aynı şekilde devam etmemiştir. Osmanlı sonrası Lozan Konferansı’nda, Türk tarafının tüm gayretlerine rağmen gayrimüslimlerin haklarını koruyan maddeler ve kendi hukuklarına tabi olabilmeleri, Antlaşma metninde yer almıştır. Ancak daha sonra gayrimüslim azınlıklar bu haklarından vazgeçerek Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını tercih etmişlerdir. Bu çalışmada Türk toplumu içerisinde yer alan bu üç eski ve sayıca fazla olan Rum, Ermeni ve Yahudi cemaatlerinin TBMM’deki temsil durumları ele alınmıştır. Cumhuriyet döneminde TBMM’de bulunan Gayrimüslim temsilcilerin parlamento faaliyetleri değerlendirilmiştir. Tek parti döneminde olduğu gibi çok partili dönemde de Türk milleti adına aday olduklarını beyan eden bu temsilcilerin TBMM’de temsil görevleri sırasında kendi ait oldukları cemaatlerin sorunlarıyla da özel olarak ilgilendikleri tespit edilmiştir. Bu çalışmanın birinci bölümünde Osmanlı Devl
Filastin, Filistin und Eretz Israel
Language: de
Pages: 372
Authors: Maurus Reinkowski
Categories: History
Type: BOOK - Published: 2021-10-11 - Publisher: Walter de Gruyter GmbH & Co KG
Die Reihe Islamkundliche Untersuchungen wurde 1969 im Klaus Schwarz Verlag begründet und hat sich zu einem der wichtigsten Publikationsorgane der Islamwissenschaft in Deutschland entwickelt. Die über 330 Bände widmen sich der Geschichte, Kultur und den Gesellschaften Nordafrikas, des Nahen und Mittleren Ostens sowie Zentral-, Süd- und Südost-Asiens.
Türk harsi ve Türk Yahudisi
Language: tr
Pages: 47
Authors: Abraham Galanté
Categories: Jews
Type: BOOK - Published: 1953 - Publisher:
Books about Türk harsi ve Türk Yahudisi
Kıbrıs’ta Yahudiler: İsrail devleti nasıl kuruldu 1945-1948
Language: tr
Pages: 480
Authors: Prof. Dr. Ulvi Keser
Categories: History
Type: BOOK - Published: 2019-04-08 - Publisher: Hiperlink eğit.ilet.yay.san.tic.ve ltd.sti.
Bu araştırma her ne kadar doğrudan Kıbrıs’la ilgiliymiş gibi görünse de çalışma esasında Türkiye’yi ve şüphesiz dünya jeopolitiğini de çok yakından ilgilendiren İkinci Dünya Savaşı döneminde Türkiye’nin sınır komşusu ülkelerde ve Avrupa’nın farklı noktalarında yaşanan Yahudi soykırımı sonrasında hayatta kalma mücadelesi veren Yahudilerle ilgilidir. Bu çalışma esasında İkinci Dünya Savaşı sırasında insanlığın yüzkarası olarak nitelendirilecek bir soykırıma maruz kalan Yahudilerin dramını ortaya koymaktadır. Bütün dünyayı işgal etmek gibi muazzam bir saplantıyla savaşa girişen Adolf Hitler’in faşist Nazi güçleri ele geçirdikleri yerlerde sadece soykırım yaratmakla kalmazlar insanlık tarihine kentkırım (urbicide) olarak geçecek olan bir başka yıkıma da öncülük ederler. Toplumların geçmişle bağlarını ortadan kaldırmak, dünle bugün arasındaki köprüleri yıkmak, toplumları kimliksizleştirmek ve kimsesizleştirmek maksadıyla bugün dünya kültür mirası olarak değerlendirilen sanat ve kültür merkezlerinden kütüphanelere, tarihi anıtlardan dini inanç merkezlerine varıncaya kadar dünü hatırlatan, dünü kayıt altına alan her yer bu yıkımın kurbanları olur. Bu maksatla doğum belgelerinin tutulduğu hastaneler, eğitim kayıtlarının saklandığı okullar, sinagoglar, camiler ve kiliseler son 100 yılda hep kentkırımın kurbanı olmuşlardır. Bunu en iyi uygulayanlar ise İkinci Dünya Savaşı sürecinde Alman işgal güçleridir. Örneğin Yahudilerin yoğun olarak yaşadıkları Yunanistan’ın Selanik kentinde yağmalanıp tahrip edilen Yahudi mezarlığının taşları Alman askerlerinin katırlarının tutulduğu ahırlara malzeme yapılmıştır. Bu mezar taşları
Sultanic Saviors and Tolerant Turks
Language: en
Pages: 360
Authors: Marc D. Baer
Categories: History
Type: BOOK - Published: 2020-03-10 - Publisher: Indiana University Press
What compels Jews in the Ottoman Empire, Turkey, and abroad to promote a positive image of Ottomans and Turks while they deny the Armenian genocide and the existence of antisemitism in Turkey? Based on historical narrative, the Jews expelled from Spain in 1492 were embraced by the Ottoman Empire and then, later, protected from the Nazis during WWII. If we believe that Turks and Jews have lived in harmony for so long, then how can we believe that the Turks could have committed genocide against the Armenians? Marc David Baer confronts these convictions and circumstances to reflect on what moral responsibility the descendants of the victims of one genocide have to the descendants of victims of another. Baer delves into the history of Muslim-Jewish relations in the Ottoman Empire and Turkey to find the origin of these many tangled truths. He aims to bring about reconciliation between Jews, Muslims, and Christians, not only to face inconvenient historical facts but to confront it and come to terms. By looking at the complexities of interreligious relations, Holocaust denial, genocide and ethnic cleansing, and confronting some long-standing historical stereotypes, Baer sets out to tell a new history that goes against Turkish antisemitism and
İZMİR'DE SEFERAD MİMARİSİ VE SİNAGOGLARI
Language: tr
Pages: 320
Authors: Prof. Dr. MİNE TANAÇ ZEREN
Categories: Religion
Type: BOOK - Published: 2019-09-20 - Publisher: YALIN YAYINCILIK
Kozmopolit bir liman kenti olan Osmanlı dönemi İzmir’i; 15. Yüzyıldan itibaren, Sefarad yoğun bir Yahudi Cemaatine de ev sahipliği yapmıştır. Bu süreçte, Yahudiler İspanya’dan getirdikleri kültürleri, yaşam biçimleri ve mimari eserleri ile kentte izler bırakmışlardır. Bu çalışma kapsamında, Yahudi Cemaatinin o dönemki yaşantısı ve mimari anlayışı; kent ölçeğinde mahalle örgütlenmesi, tekil yapı ölçeğinde Sinagog ve konut (Kortijolar) mimarisi üzerinden tariflenmektedir. (Dr. Mine Tanaç Zeren) Burada okuyucuları ile buluşmakta olan bu kitap İzmir kenti Yahudi cemaatlerinin tarih içinde dönüşümlerini ve bunların mimariye yansımaları üzerine odaklanmaktadır. Dr. Mine Tanaç’ın bu araştırması İzmir’in kültürel mozaiği içinde önemli bir unsur olan bu etnik ve dini grubun kent tarihi çerçevesinde gelişimini ayrıntılı olarak ve özgün bir akademik çalışmanın sonuçlarını geniş kitleler ile paylaşarak sunmaktadır. (Günhan Danışman) Mine Tanaç bilimsel araştırmalarına dayandırıp ele aldığı bu kitabında bir alt kültür olarak sefarad sisteminin sinagog mimarisi açısından anlamını ve dışa vuruşunu inceleyerek oldukça önemli bir denemeyi yapıtlaştırmıştır. (Yıldırım ORAL)
Mülksüzleştirme ve Türkleştirme
Language: tr
Pages: 264
Authors: İlkay Öz
Categories: Political Science
Type: BOOK - Published: - Publisher: İletişim Yayınları
“Milli iktisat politikalarına uygun bir ş ekilde “Ermeni Tehciri” ve Rum Mübadelesi sonucunda mü lksüzleştirilen Hıristiyan azınlıkların emvâl-i metrûkeleri aracılığıyla ilkel birikimlerini gerçekleştiren Müslüman-Türk unsurlar, iktisadi sahanın da kendi hâkimiyetlerine geçeceğini planlamışlardı. Oysa Müslüman-Türk unsurların bu planı Yahudilerin özellikle Trakya’da iktisadi hâkimiyet kurmasıyla sekteye uğramıştı. Böylece Türklüğün, “yerli ve milliliğin” kapsamı dışında kalan-bırakılan Yahudiler, hem Müslüman-Türk eşraf ve halkın hem de Türk hükümetlerinin hedefi konumuna gelmişti. İki kadim halkın Anadolu ve Trakya’dan tasfiyesinden sonra, Yahudi nüfusunun yoğun olduğu Trakya ve Edirne’de de bu tarihten itibaren Yahudi azınlığı karşıtı söylem ve olaylar meydana çıkacaktır. Bunların yoğunluğu Yahudilerin mülksüzleştirilmesi ve tasfiyesine kadar artarak devam edecektir.” Edirne’de, altmış yıllık zaman diliminde, gayrimüslimleri mülksüzleştiren olaylara odaklanan bu kitap, yerel gazetelerde ve tapu kayıtlarında bunun izini sürerek, Türkleştirme ve mülksüzleştirme politikasının nasıl yerel bürokrasi, eşraf ve halk işbirliği içinde gerçekleştirildiğini gösteriyor. İlkay Öz, gayrimüslimlerin mülksüzleştirilmesi, sürülmesi, Müslüman mübadil ve muhacirlerin Edirne’ye yerleştirilmesi, Müslümanların ilkel birikimlerini gerçekleştirmesi ve Türkleştirme boyutlarıyla bu süreci inceliyor. Ulus-devletin kuruluşu aşamasında “yerli ve milli” burjuva ve küçük burjuva sınıflarının oluşmasını “ötekilerin” mülksüzleştirilmesi üzerinden, ilkel birikim yöntemiyle gerçekleştirmeye çalışan politikalardan okuyarak somut bir tarihî kesit sunuyor.